Директор
Център за дистанционно обучение
Заместник-декан по учебната работа
Финансово-счетоводен факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.5.2019 г. 11.00 - 13.00 3036 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.5.2019 г. 13.00 - 15.00 3036 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
26.5.2019 г. 9.00 - 11.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
26.5.2019 г. 9.00 - 11.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
26.5.2019 г. 9.00 - 11.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
27.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2009 Корпоративни финанси Икономика и бизнес редовно бакалавър 185
27.5.2019 г. 9.00 - 11.00 2009 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
28.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2009 Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 128
28.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2093 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
28.5.2019 г. 9.00 - 11.00 2009 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
29.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2006 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 909
29.5.2019 г. 18.00 - 20.00 2006 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 910
13.6.2019 г. 9.00 - 13.00 3048 Корпоративни финанси -2-ро ниво Финанси редовно бакалавър 114