Маргарита Русева Александрова-Борисова

Проф. д-р Маргарита Русева Александрова-Борисова

Служебен E-mail: maleksandrova@unwe.bg
Личен E-mail: magy66@abv.bg
Телефон:
Кабинет: 2108
Консултации: понеделник от 13ч. до 17ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Корпоративни финанси Счетоводство редовно бакалавър 101
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Корпоративни финанси Финансов контрол редовно бакалавър 119
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Корпоративни финанси Финанси редовно бакалавър 100
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Корпоративни финанси Финансов контрол редовно бакалавър 102
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Корпоративни финанси Счетоводство редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Корпоративни финанси Финанси редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Корпоративни финанси Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 14.00 - 17.00 - Корпоративни финанси 2-ро ниво Финанси редовно бакалавър 100
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 30.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Корпоративни финанси Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 725
Онлайн изпит » зимна поправителна 30.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Корпоративни финанси Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 926