Директор
Център за дистанционно обучение

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 11.1.2021 г. 12.00 - 15.00 2005 Корпоративни финанси 2-ро ниво Финанси редовно бакалавър 100
зимна редовна 14.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2015 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 926
зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3048 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 22.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 22.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
зимна поправителна 22.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 22.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 22.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна поправителна 22.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 23.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 725
годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 29.1.2021 г. 14.00 - 17.00 3048 Корпоративни финанси 2-ро ниво Финанси редовно бакалавър 100
годишна поправителна 29.1.2021 г. 18.00 - 20.00 5022 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър 725
зимна поправителна 30.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 926