Директор
Център за дистанционно обучение
Заместник-декан по учебната работа
Финансово-счетоводен факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
21.1.2019 г. 12.00 - 14.00 2015 Корпоративни финанси Финансов контрол редовно бакалавър 119
21.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3035 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
26.1.2019 г. 10.00 - 12.00 3036 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
26.1.2019 г. 12.00 - 14.00 3048 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
26.1.2019 г. 12.00 - 14.00 3048 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
26.1.2019 г. 12.00 - 14.00 3048 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
26.1.2019 г. 14.00 - 16.00 3036 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
26.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
29.1.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Корпоративни финанси Финанси редовно бакалавър 117
30.1.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Корпоративни финанси Счетоводство редовно бакалавър 118
3.2.2019 г. 12.00 - 15.00 2006 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 924
3.2.2019 г. 15.00 - 17.00 3049 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
3.2.2019 г. 15.00 - 17.00 3049 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
3.2.2019 г. 15.00 - 17.00 3049 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
3.2.2019 г. 15.00 - 17.00 3049 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
3.2.2019 г. 9.00 - 12.00 3049 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
3.2.2019 г. 9.00 - 12.00 3049 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
3.2.2019 г. 9.00 - 12.00 3049 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
3.2.2019 г. 9.00 - 12.00 3049 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
4.2.2019 г. 9.00 - 11.00 3038 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
4.2.2019 г. 9.00 - 11.00 3038 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 3 сем. дистанционно магистър 68
4.2.2019 г. 9.00 - 11.00 3038 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
6.2.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Корпоративни финанси Счетоводство редовно бакалавър 118
6.2.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Корпоративни финанси Финансов контрол редовно бакалавър 119
6.2.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Корпоративни финанси Финанси редовно бакалавър 117
8.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3034 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
8.2.2019 г. 16.00 - 18.00 3049 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 924