Директор
Център за дистанционно обучение
Заместник-декан по учебната работа
Финансово-счетоводен факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2009 Корпоративни финанси Икономика и бизнес редовно бакалавър 185
27.5.2019 г. 9.00 - 11.00 2009 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
28.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2009 Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 128
28.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2093 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
28.5.2019 г. 9.00 - 11.00 2009 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2100 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
13.6.2019 г. 9.00 - 13.00 3048 Корпоративни финанси -2-ро ниво Финанси редовно бакалавър 114
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3036 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3036 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
20.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2029 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
20.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2029 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
20.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2029 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
20.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2029 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
20.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2029 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
20.6.2019 г. 17.00 - 19.00 2029 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
20.6.2019 г. 17.00 - 19.00 2029 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
21.6.2019 г. 13.00 - 15.00 4052 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
21.6.2019 г. 13.00 - 15.00 4052 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
21.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2030 Корпоративни финанси -2-ро ниво Финанси редовно бакалавър 114
23.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2005 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
23.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2005 Корпоративни финанси Икономика и бизнес редовно бакалавър 185
23.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2005 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
23.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2005 Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 128
25.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2005 Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
25.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2005 Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 128
25.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2005 Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 187
29.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2030 Корпоративни финанси -2-ро ниво Финанси редовно бакалавър 114
29.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2030 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 924
29.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2030 Корпоративни финанси Счетоводство редовно бакалавър 118
29.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2030 Корпоративни финанси Финансов контрол редовно бакалавър 119
29.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2030 Корпоративни финанси Финанси редовно бакалавър 117
29.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2019 Корпоративни финанси Икономика и бизнес редовно бакалавър 185