Директор
Център за дистанционно обучение

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
12.1.2020 г. 11.00 - 13.00 4041 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
12.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3006 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
12.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3006 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
12.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3006 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
12.1.2020 г. 15.00 - 17.00 3006 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
12.1.2020 г. 9.00 - 11.00 4041 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
16.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3048 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
18.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3075 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 925
22.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4009 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
31.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
31.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
31.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
31.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
31.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3036 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
31.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3036 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
8.2.2020 г. 12.00 - 14.00 П034 Корпоративни финанси Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 925
8.2.2020 г. 12.00 - 14.00 П034 Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2020 г. 12.00 - 14.00 П034 Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
8.2.2020 г. 12.00 - 14.00 П034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2020 г. 12.00 - 14.00 П034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
8.2.2020 г. 12.00 - 14.00 П034 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48