Директор
Център за дистанционно обучение

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » 30.5.2020 г. 11.00 - Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 911
Онлайн изпит » 30.5.2020 г. 13.00 - Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 912
Онлайн изпит » 31.5.2020 г. 13.00 - Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 31.5.2020 г. 15.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 31.5.2020 г. 15.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 31.5.2020 г. 15.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 31.5.2020 г. 17.00 - Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 11.00 - Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 120
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 16.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 16.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 9.00 - Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Капиталово бюджетиране Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Корпоративни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 9.00 - Корпоративни финанси Счетоводство редовно бакалавър 101
Онлайн изпит » 10.6.2020 г. 12.00 - Корпоративни финанси Финансов контрол редовно бакалавър 102
Онлайн изпит » 10.6.2020 г. 9.00 - Корпоративни финанси Финанси редовно бакалавър 100
Онлайн изпит » 11.6.2020 г. 9.00 - Корпоративно преструктуриране Финанси редовно бакалавър 117
Онлайн изпит » 16.6.2020 г. 9.00 - Корпоративно преструктуриране Финанси редовно бакалавър 117
Онлайн изпит » 16.6.2020 г. 9.00 - Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » 16.6.2020 г. 9.00 - Корпоративни финанси Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 120
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 11.00 - Корпоративни финанси Финанси редовно бакалавър 100
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 11.00 - Корпоративни финанси Счетоводство редовно бакалавър 101
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 11.00 - Корпоративни финанси Финансов контрол редовно бакалавър 102
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 16.00 - Корпоративни финанси Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 911
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 16.00 - Корпоративни финанси Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 912