Директор
Център за дистанционно обучение

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 15.9.2020 г. 10.00 - 11.00 4024 Капиталово бюджетиране Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
условна сесия 16.9.2020 г. 12.30 - 13.30 2058 Корпоративни финанси Счетоводство редовно бакалавър
условна сесия 16.9.2020 г. 12.30 - 13.30 2058 Корпоративни финанси Финансов контрол редовно бакалавър
Извънредна 18.9.2020 г. 16.00 - 17.30 2099 Корпоративно преструктуриране Финанси редовно бакалавър 117
Извънредна 18.9.2020 г. 16.00 - 17.30 2099 Капиталово бюджетиране Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68