Декан
Общоикономически факултет

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Атанасова, М.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Европа 2020 и ниско-образованите лица на трудовия пазар в България

Име на списание/издателство: Панорама на труда

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 3-17

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Атанасова, М.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Предизвикателствата пред управлението на човешките ресурси - мотивация за нови постижения и бъдещи номинации

Име на списание/издателство: Човешки ресурси

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 4-12

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Атанасова, М., Владимирова, К.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Предизвикателствата пред политиките за заетост и социално включване

Име на списание/издателство: Сиела

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 100-129

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Атанасова, М.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Активната политика и нискообразованата работна сила през подхода на възможностите

Име на списание/издателство: Сиела

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 191-224

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Хелзинкска група

Място на провеждане: Брюксел

Организатор: директорат "Изследвания" на Европейската комисия

Роля в проявата /доказателства за участие/: национален представител

Дата на провеждане: 12.06.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила

Място на провеждане: София

Организатор: МТСП

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на съвета

Дата на провеждане: 12.04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Atanassova, M, Katia Vladimirova, Stoyanka Cherkezova

Година на публикуване: 2011

Заглавие: La marginalisation des plus faibles en Europe de I`Est

Име на списание/издателство: La travail reinvente. Un defi pour I`Europe/Capright

Място на публикуване: Nantes

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 51-55

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050

Наименование: Функциониране на локални производствени ситеми в условията на икономическата криза

Ръководител: проф. Ст. Тонкова

Колектив: М. Атанасова, К. Владимирова

Описание: Усъвършенстване на социалната политика в условията на непрекъснати промени в труда.

Начало: 01.01.2011

Край: 31.12.2014

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Атанасова, М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: “Развитие на човешките ресурси в организациите- изследователски подходи и предизвикателства”

Име на списание/издателство: изд.Авангард,

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-239

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Атанасова, М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: “Участие на заетите в обучения- сравнителни характеристики и сегментирани групи"

Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, том 2- 2010

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7-38

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Atanassova, M

Година на публикуване: 2010

Заглавие: “Access to training of employees from small and medium sized enterprises- current state and future possibilities”,

Име на списание/издателство: Zeitschrift fur Sozialmanagement/Journal of Social Management, Vol. 8,N 2, 2010

Място на публикуване: Germany, 2010

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 59-71

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Atanassova, M., Vladimirova, K

Година на публикуване: 2010

Заглавие: “The crisis and the stakes for employment and social integration policies: Bulgaria and Europe”

Име на списание/издателство: “Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo”, №23-24- Ano 2010,

Място на публикуване: Montevideo

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 113-136

Забележка: