Заместник-председател
Общо събрание

Маргарита Николаева Атанасова

Проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Общоикономически факултет

E-mail Служебен E-mail: matanasova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 293

Office Кабинет: 2024Научни интереси: Управление на човешките ресурси; икономика на труда; анализ и проектиране на системи за управление на човешки ресурси; заетост и пазар на труда