Декан
Общоикономически факултет
Научни интереси: Управление на човешките ресурси; икономика на труда; анализ и проектиране на системи за управление на човешки ресурси; заетост и пазар на труда