Декан
Общоикономически факултет
Заместник-председател
Общо събрание

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 14.00 П034 Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело бакалаври редовно 161 16100
Л сряда 18.30 - 21.00 4055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2119 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2119 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 6.10.2018 г. 9.00 - 11.30 2092 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 12.10.2018 г. - 14.10.2018 г. 9.00 - 17.30 2111 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 20.10.2018 г. 9.00 - 15.00 3073 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 21.10.2018 г. 9.00 - 14.00 3073 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 27.10.2018 г. - 28.10.2018 г. 9.00 - 16.45 5007 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 27.10.2018 г. - 28.10.2018 г. 9.00 - 16.45 5007 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 2.11.2018 г. - 4.11.2018 г. 9.00 - 17.30 2111 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800