Декан
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3060 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 4041 Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 18100
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 18.10.2020 г. 9.00 - 12.15 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. 9.00 - 17.30 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. - 8.11.2020 г. 9.00 - 17.30 2111 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 16.45 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 19.11.2020 г. - 22.11.2020 г. 9.00 - 16.45 3002 Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. - 29.11.2020 г. 9.00 - 17.30 2111 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. - 6.12.2020 г. 9.00 - 17.30 2111 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 12.12.2020 г. - 13.12.2020 г. 9.00 - 16.45 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 19.12.2020 г. - 20.12.2020 г. 9.00 - 16.45 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800