Декан
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 07.15 - 10.30 5004 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 160 16000
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 161 16100
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 20.2.2021 г. - 21.2.2021 г. 9.00 - 17.30 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 6.3.2021 г. - 7.3.2021 г. 9.00 - 17.30 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 20.3.2021 г. - 21.3.2021 г. 9.00 - 17.30 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800