Декан
Общоикономически факултет
Заместник-председател
Общо събрание

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 2013 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л сряда 09.00 - 12.15 3074 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 190 19000
Л сряда 17.45 - 21.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3037 Управление на човешките ресурси Медия икономика бакалаври редовно 510 51000
Л 16.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3073 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 16.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3073 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 9.3.2019 г. 9.00 - 15.00 4042 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 10.3.2019 г. 9.00 - 14.00 4042 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800