Заместник-председател
Общо събрание

Маргарита Николаева Атанасова

Проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Общоикономически факултет

E-mail Служебен E-mail: matanasova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 293

Office Кабинет: 2024Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник [от 6.3.2017 г. до 3.4.2017 г.] 14.15 - 17.30 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л понеделник [от 6.3.2017 г. до 3.4.2017 г.] 17.45 - 21.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л сряда 07.15 - 10.30 3037 Управление на човешките ресурси Медия икономика бакалаври редовно 506 50600
Л четвъртък 07.15 - 10.30 2030 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 171 17100
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2006 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 170 17000
Л петък [от 10.3.2017 г. до 7.4.2017 г.] 17.45 - 21.00 4004 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 25.2.2017 г. - 26.2.2017 г. 12.30 - 21.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 27.2.2017 г. 12.30 - 21.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 4.3.2017 г. 12.30 - 21.00 3033 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 5.3.2017 г. 12.30 - 21.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 11.3.2017 г. - 12.3.2017 г. 10.00 - 17.45 2059 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 11.3.2017 г. - 12.3.2017 г. 10.00 - 17.45 2059 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 25.3.2017 г. - 26.3.2017 г. 9.00 - 16.45 2060 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 25.3.2017 г. - 26.3.2017 г. 9.00 - 16.45 2060 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 8.4.2017 г. - 10.4.2017 г. 12.30 - 21.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 30.4.2017 г. 12.30 - 21.00 5006 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 26.5.2017 г. - 28.5.2017 г. 12.30 - 21.00 3033 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800