Декан
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.45 3034 Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело бакалаври редовно 191 19100
Л понеделник 17.45 - 21.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л понеделник 17.45 - 21.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 18.30 - 21.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 2.10.2021 г. - 3.10.2021 г. 9.00 - 17.30 3060 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 16.10.2021 г. 9.00 - 16.45 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 17.10.2021 г. 9.00 - 12.15 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 23.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2111 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 6.11.2021 г. - 7.11.2021 г. 9.00 - 17.30 3039 Управление на персонала на ЖП транспорта Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 10.11.2021 г. 9.00 - 13.15 3039 Управление на персонала на ЖП транспорта Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 11.11.2021 г. - 12.11.2021 г. 9.00 - 17.30 3039 Управление на персонала на ЖП транспорта Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 13.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2111 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800