Декан
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.00 - 12.15 3034 (карта) Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело бакалаври редовно 141 14100
Л 15.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2111 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 15.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2111 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 16.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2111 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 16.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2111 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
m-learning курс Л 22.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 29.10.2022 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 30.10.2022 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 5.11.2022 г. - 6.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2111 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 5.11.2022 г. - 6.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2111 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 12.11.2022 г. - 13.11.2022 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 19.11.2022 г. - 20.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 19.11.2022 г. - 20.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 26.11.2022 г. - 27.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 2.12.2022 г. 9.00 - 17.30 3003 (карта) Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 3.12.2022 г. - 4.12.2022 г. 9.00 - 17.30 3003 (карта) Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 5.12.2022 г. 12.30 - 21.00 3057 (карта) Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 6.12.2022 г. 9.00 - 17.30 4024 (карта) Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 9.12.2022 г. 9.00 - 17.30 3003 (карта) Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 10.12.2022 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 11.12.2022 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 17.12.2022 г. - 18.12.2022 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 7.1.2023 г. - 8.1.2023 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800