Декан
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 14.00 2005 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 140 14000
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 17.30 2019 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 141 14100
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 14.00 3037 Управление на човешките ресурси Медия икономика бакалаври редовно 512 51200
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 4007 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 2119 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3060 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800