Заместник-председател
Общо събрание

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 2005 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 180 18000
Л понеделник 17.45 - 21.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 14.15 - 17.30 2019 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 181 18100
Л вторник [от 13.2.2018 г. до 24.4.2018 г.] 17.45 - 21.00 3061 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л сряда 14.15 - 17.30 3037 Управление на човешките ресурси Медия икономика бакалаври редовно 508 50800
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3075 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 182 18200
Л четвъртък 17.45 - 21.00 4007 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 4007 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 17.2.2018 г. - 18.2.2018 г. 9.00 - 16.45 5009 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 17.2.2018 г. - 18.2.2018 г. 9.00 - 16.45 5009 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 10.3.2018 г. 9.00 - 16.45 4054 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 10.3.2018 г. 9.00 - 16.45 4054 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 11.3.2018 г. 13.00 - 20.45 4054 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 11.3.2018 г. 13.00 - 20.45 4054 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 17.3.2018 г. - 18.3.2018 г. 9.00 - 16.45 3073 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 17.3.2018 г. - 18.3.2018 г. 9.00 - 16.45 3073 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 30.3.2018 г. - 1.4.2018 г. 9.00 - 17.30 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 30.3.2018 г. - 1.4.2018 г. 9.00 - 17.30 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 27.4.2018 г. - 29.4.2018 г. 9.00 - 17.30 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 27.4.2018 г. - 29.4.2018 г. 9.00 - 17.30 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 18 1800