Заместник-председател
Общо събрание

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 2122 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 12.30 - 14.00 5004 Управление на човешките ресурси Застраховане и социално дело бакалаври редовно 141 14100
Л сряда 17.45 - 21.00 П035 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
У петък 12.30 - 14.00 2060 Управление на човешките ресурси Застраховане и социално дело бакалаври редовно 141 1447
У петък 14.15 - 15.45 2060 Управление на човешките ресурси Застраховане и социално дело бакалаври редовно 141 1409
У петък 16.00 - 17.30 2060 Управление на човешките ресурси Застраховане и социално дело бакалаври редовно 141 1414
Л петък 17.45 - 21.00 3053 Международно управление на човешките ресурси Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 7.10.2017 г. - 8.10.2017 г. 9.00 - 16.45 2095 Управление на човешките ресурси Здравословни и безопасни условия на труд - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 14.10.2017 г. - 15.10.2017 г. 9.00 - 16.45 5009 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 14.10.2017 г. - 15.10.2017 г. 9.00 - 16.45 5009 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 21.10.2017 г. - 22.10.2017 г. 9.00 - 16.45 2092 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 98 9800
Л 21.10.2017 г. - 22.10.2017 г. 9.00 - 16.45 2092 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 28.10.2017 г. - 29.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3032А Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 28.10.2017 г. - 29.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3032А Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 11.11.2017 г. - 12.11.2017 г. 9.00 - 17.30 4042 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 18.11.2017 г. - 19.11.2017 г. 9.00 - 17.30 4042 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 9.12.2017 г. - 10.12.2017 г. 9.00 - 17.30 4042 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800