Декан
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 5.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна редовна 5.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 181
Онлайн изпит » зимна редовна 6.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна редовна 6.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна редовна 6.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
Онлайн изпит » зимна редовна 9.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2021 г. 18.00 - 20.00 - Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2021 г. 12.00 - 15.00 - Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 181
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18