Декан
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 16.5.2022 г. 16.00 4009 (карта) Управление на персонала Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 22.5.2022 г. 12.00 2029 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 22.5.2022 г. 14.00 2111 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » лятна редовна 22.5.2022 г. 9.00 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 2029 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 31.5.2022 г. 18.00 2029 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 31.5.2022 г. 18.00 2029 (карта) Управление на персонала Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 1.6.2022 г. 16.00 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
годишна поправителна 13.6.2022 г. 9.00 2015 (карта) Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 191