Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
22.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
22.1.2018 г. 18.00 - 20.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
23.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
23.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
23.1.2018 г. 18.00 - 20.00 2029 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
24.1.2018 г. 9.00 - 12.00 2015 Управление на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 141
25.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Международно управление на човешките ресурси Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Управление на човешките ресурси Здравословни и безопасни условия на труд - 3 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 98
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2118 Международно управление на човешките ресурси Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
11.2.2018 г. 11.00 - 13.00 3006 Управление на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 141
11.2.2018 г. 13.00 - 14.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
11.2.2018 г. 13.00 - 14.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
11.2.2018 г. 13.00 - 14.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
11.2.2018 г. 13.00 - 14.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
11.2.2018 г. 14.00 - 15.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
11.2.2018 г. 14.00 - 15.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
11.2.2018 г. 14.00 - 15.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
11.2.2018 г. 15.00 - 16.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
11.2.2018 г. 15.00 - 16.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
11.2.2018 г. 15.00 - 16.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18