Декан
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.5.2020 г. 10.00 - 12.00 3037 Управление на човешките ресурси Медия икономика редовно бакалавър 512
26.5.2020 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
26.5.2020 г. 18.00 - 20.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
29.5.2020 г. 15.30 - 16.30 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
29.5.2020 г. 15.30 - 16.30 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
30.5.2020 г. 11.00 - 13.00 3006 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
30.5.2020 г. 9.00 - 11.00 5006 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18