Декан
Общоикономически факултет
Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
4.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3035 Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 161
4.2.2019 г. 13.00 - 14.00 3035 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
4.2.2019 г. 13.00 - 14.00 3035 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
4.2.2019 г. 13.00 - 14.00 3035 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
4.2.2019 г. 13.00 - 14.00 3035 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
4.2.2019 г. 13.00 - 14.00 3035 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
4.2.2019 г. 13.00 - 14.00 3035 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
4.2.2019 г. 14.00 - 15.00 3035 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
4.2.2019 г. 14.00 - 15.00 3035 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
4.2.2019 г. 14.00 - 15.00 3035 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18