Декан
Общоикономически факултет
Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
28.5.2019 г. 10.00 - 12.00 3037 Управление на човешките ресурси Медия икономика редовно бакалавър 510
28.5.2019 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
2.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2013 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
2.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2013 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
2.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2013 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18