Декан
Общоикономически факултет
Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
28.5.2019 г. 10.00 - 12.00 3037 Управление на човешките ресурси Медия икономика редовно бакалавър 510
28.5.2019 г. 8.00 - 9.00 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
2.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2013 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
2.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2013 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
2.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2013 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
18.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
18.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
18.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
18.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
18.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
18.6.2019 г. 15.00 - 16.00 2029 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
18.6.2019 г. 15.00 - 16.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
18.6.2019 г. 15.00 - 16.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
19.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2019 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
19.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2110 Управление на човешките ресурси Медия икономика редовно бакалавър 510
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2093 Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 161
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2093 Управление на човешките ресурси Медия икономика редовно бакалавър 510
24.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2019 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190