Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
20.1.2018 г. 11.00 - 13.00 3073 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. 18
20.1.2018 г. 11.00 - 13.00 3073 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. 18
20.1.2018 г. 13.00 - 15.00 3073 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. 18
20.1.2018 г. 13.00 - 15.00 3073 Управление на човешките ресурси Здравословни и безопасни условия на труд - 3 сем. 18
20.1.2018 г. 13.00 - 15.00 3073 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. 98
20.1.2018 г. 9.00 - 11.00 3073 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. 18
20.1.2018 г. 9.00 - 11.00 3073 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. 18
22.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. 18
22.1.2018 г. 18.00 - 20.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. 18
23.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. 18
23.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. 18
23.1.2018 г. 18.00 - 20.00 2029 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. 18
24.1.2018 г. 9.00 - 12.00 2015 Управление на човешките ресурси Застраховане и социално дело 141
25.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Международно управление на човешките ресурси Международен бизнес - 2 сем 68