Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.5.2018 г. 16.00 - 18.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
30.5.2018 г. 16.00 - 18.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
31.5.2018 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
31.5.2018 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
31.5.2018 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
6.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3037 Управление на човешките ресурси Медия икономика редовно бакалавър 508
10.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3036 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
10.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3036 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3036 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2018 г. 13.00 - 15.00 3036 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2018 г. 13.00 - 15.00 3036 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3036 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
10.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3036 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
10.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3036 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
10.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3036 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 4 сем. редовно магистър 18
10.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3036 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
17.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
17.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
17.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
17.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
17.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
17.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 4 сем. редовно магистър 18
17.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
17.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
17.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
17.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
17.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
17.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
17.6.2018 г. 8.00 - 10.00 2100 Преддипломен стаж Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 141
17.6.2018 г. 8.00 - 10.00 2100 Преддипломен стаж Застраховане и социално дело редовно бакалавър 141
19.6.2018 г. 10.00 - 12.00 2113 Управление на човешките ресурси Медия икономика редовно бакалавър 508
19.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
19.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
19.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
19.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
19.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
19.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2055 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
19.6.2018 г. 14.00 - 16.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. редовно магистър 18
19.6.2018 г. 14.00 - 16.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 4 сем. редовно магистър 18
19.6.2018 г. 14.00 - 16.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
19.6.2018 г. 14.00 - 16.00 2055 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
19.6.2018 г. 14.00 - 16.00 2055 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
19.6.2018 г. 14.00 - 16.00 2055 Управление на човешките ресурси Здравословни и безопасни условия на труд - 3 сем. дистанционно магистър 18
19.6.2018 г. 14.00 - 16.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. дистанционно магистър 18
19.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2110 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
19.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2110 Международно управление на човешките ресурси Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
19.6.2018 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
19.6.2018 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
19.6.2018 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
20.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2059 Преддипломен стаж Застраховане и социално дело редовно бакалавър 141
20.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2059 Преддипломен стаж Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 141
25.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2100 Преддипломен стаж Застраховане и социално дело редовно бакалавър 141
25.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2100 Преддипломен стаж Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 141
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 3034 Управление на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 141
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 3034 Управление на човешките ресурси Медия икономика редовно бакалавър 508
27.6.2018 г. 12.30 - 13.15 БИБЛ. Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
27.6.2018 г. 12.30 - 13.15 БИБЛ. Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
27.6.2018 г. 12.30 - 13.15 БИБЛ. Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182