Декан
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 5.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 5.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3034 Основи на управлението на човешките ресурси Застраховане и социално дело редовно бакалавър 181
зимна редовна 6.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на персонала в енергетиката Енергиен бизнес - 3 сем. редовно магистър 58
зимна редовна 6.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2029 Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 6.1.2021 г. 18.00 - 20.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 9.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
зимна редовна 9.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18