Декан
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.00 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
Онлайн изпит » годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 4007 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 4007 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 14.9.2022 г. 15.00 4007 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 15.9.2022 г. 14.00 3031 (карта) Управление на персонала Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38