Декан
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 15.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
лятна редовна 25.5.2021 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 25.5.2021 г. 18.00 - 20.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 26.5.2021 г. 11.00 - 13.00 2005 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 161
лятна редовна 26.5.2021 г. 9.00 - 11.00 2005 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
Онлайн изпит » лятна поправителна 1.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
лятна поправителна 4.6.2021 г. 16.00 - 18.00 2029 Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 4.6.2021 г. 18.00 - 20.00 2029 Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 7.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2006 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
лятна поправителна 7.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2006 Икономика на труда Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 161