Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Организация и методологически проблеми за прилагане на международните стандарти за управление и контрол на качеството в банковата дейност

Период на осъществяване /в години / : 2014

Дата: 30.03.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Системата за управление и контрол на качеството

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Международни стандарти за управление и контрол на качеството

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Организация и методологически проблеми за прилагане на международните стандарти за управление и контрол на качеството в банковата дейност

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 30.10.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : няма

Наименование: Зелената книга - одитна политика, уроците от кризата

Ръководител: Георг Лаферман

Колектив: Голева, М.Т.

Описание: Разработване на предложения към ЕК за зелената книга

Начало: 21.03.2009

Край: 10.08.2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: