Михаил Стоянов Мирчев

Проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев

Служебен E-mail: mihail.mirchev@unwe.bg
Личен E-mail: mihailmirchev@yahoo.com
Телефон: (02) 443 55 54
Кабинет: 3088
Консултации: сряда: 14.00 -16.00ч., петък: 15.00 -17.00ч.

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2014
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Политология" и катедра "Икономическа социология"
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 15-47
Година на провеждане: 2014
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 07
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Тема: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-18/2015
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Политология"
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 136-161
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Наименование на научния форум: „ПОЛИТОЛОГИЯТА ПРЕД ГЛОБАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК“
Тема: ВЪЛНАТА ОТ „БЕЖАНЦИ” ПРЕЗ БАЛКАНИТЕ КЪМ ЦЕНТЪРА НА ЕВРОПА: ЦИВИЛИЗАЦИОННА ЗАПЛАХА И РИСК ЗА БЪЛГАРИЯ
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Динамиката в структурата на обществото – шоковото социално разслояване и неравенство в България
Име на списание/издателство: сп. Понеделник
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 75-81
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Място на провеждане: София
Организатор: организационен комитет от катедра „Политология” и катедра „Икономическа социология”
Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: под печат
Дата на провеждане: 27.11.2014
Дата на публикуване: 28.11.2014
Наименование на научния форум: Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство
Тема: Преструктуриране на политическото пространство и властовата география: в перспективите на България, Европа и Света
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД 21.03 НП 14/2014
Наименование: Преструктуриране на политическото и идеологическо пространство
Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев
Колектив: доц. д-р Елена Симеонова, гл. ас. д-р Катя Михайлова, ас. д-р Тодорка Кинева, докторант Таньо Василев
Описание: Конферентна проява посветена на 25-годишнината от началото на Прехода в България (1989-2014).
Начало: 27.11.2014
Край: 28.11.2014
Забележка:

Година: 2011 - Проект / ПрограмаРъководство на университетски проект (бр. проекти)


Номер : 2103-20/2009


Наименование: Икономически функции на съвременното българско семейство


Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев


Колектив: доц.д-р Желю Владимиров, доц.д-р Саша Тодорова, ст.н.с.ІІст. Емилия Ченгелова и др.


Описание: Да се позиционира съвремения брак и семейство в системата от фактори за икономическа и социална модернизация на България


Начало: 15.06.2009


Край: 30.10.2012


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : COST IS0806


Място на провеждане: Sofia


Организатор: COST Action IS0806


Роля в проявата /доказателства за участие/: Member of management committee


Дата на провеждане: 01.12.2012


Наименование на научния форум: 1st European conference for comparative electoral research


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : COST IS 0806


Наименование: The true European voter


Ръководител: Hermann Schmitt


Колектив: 25 member states


Описание: A strategy for analyzing the prospects of European electoral democracy that include the west the south and the east of the continent


Начало: 15.06.2009


Край: 15.06.2013


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : COST IS0906


Наименование: Transforming audiences, transforming societies


Ръководител: Steering committee


Колектив: 25 member states


Описание: Analyzing the transformation of audiences and societies


Начало: 01.06.2010


Край: 01.06.2014


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : АФОН


Място на провеждане: София, УНСС


Организатор: Фондация Фридрих Еберт


Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет


Дата на провеждане: 25.11.2011


Наименование на научния форум: Младежки академичен форум за обществена наука


Забележка:Година: 2011 - ДругоУчастие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)


Дата: 27.10.2011


Място на провеждане: София


Университет: УНСС


Факултет: ОИФ


Катедра: Икономическа социология


Доказателство: Протокол


Забележка:


Брой: 2Година: 2011 - ДругоУчастие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)


Дата: 27.10.2011


Място на провеждане: София


Университет: УНСС


Факултет: ОИФ


Катедра: Икономическа социология


Доказателство: Протокол


Забележка:


Брой: 1Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : няма


Място на провеждане: София


Организатор: Фондация Човещина


Автор/и: няма


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 206-240


Дата на провеждане: 15.04.2011


Дата на публикуване: 15.06.2011


Наименование на научния форум: Българският етнически модел.


Тема: Българският етнически модел: социален и цивилизационен резултат


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаРъководство на университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03-20/2009


Наименование: Икономически функции на българското семейство


Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев


Колектив: доц.Саша Тодорова, доц.д-р Желю Владимиров, доц.д-р Емилия Ченгелова, гл.ас.д-р Катя Михайлова и др.


Описание: Проектът цели изследване на семейството като икономически и производствен фактор в епохата на глобализацията и криза. Извършено е ЕСИ по темата


Начало: 21.06.2009


Край: 30.10.2012


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаРъководство на университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03 НП 16/2009


Наименование: Първи форум за обществена наука


Ръководител: проф.д.с.н. Михаим Мирчев


Колектив: Михаела Мишева, доц.д-р Андрей Нончев, доц.д-р Андрей Георгиев, проф. Маргарита Атанасова


Описание: Конферентна проява за обществени науки под обща тема: "Глобализация и кризата: Социално-икономически предизвикателства и проекции"


Начало: 15.07.2009


Край: 15.12.2010


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : COST IS0806


Наименование: THE TRUE EUROPEAN VOTER


Ръководител: prof. Herman Schmitt


Колектив: prof. Paolo Segatti, prof. Radec Markowski at all


Описание: Научна мрежа за електорални изследвания в Европа


Начало: 24.11.2008


Край: 04.05.2013


Забележка: http://w3.cost.eu/index.php?id=233&action_number=IS0806Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : COST IS0906


Наименование: Transforming Audiences, Transforming Societies


Ръководител: prof. Geffroy Patriarche


Колектив: prof. Cristina Ponte, prof. Ingrid Paus-Habsbring, Ass. prof. Katia Mihailova at all


Описание: Научна мрежа за изследване на трансформациите на съвременната медийна сфера в контекста на обществото като цяло


Начало: 21.01.2010


Край: 28.02.2014


Забележка: http://w3.cost.eu/index.php?id=233&action_number=IS0906Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мишев


Година на публикуване: 2010


Заглавие: ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ


Име на списание/издателство: УИ Стопанство


Място на публикуване: България, София, УНСС


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Забележка: под печатГодина: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев


Година на публикуване: 2010


Заглавие: ОБЩЕСТВОТО КАТО СИСТЕМА: ПРОИЗВОДИТЕЛНИЯТ ПРИНЦИП


Име на списание/издателство: АИ "Проф. Марин Дринов"


Място на публикуване: България, София,


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 25 стр.


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)


Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев


Година на публикуване: 2010


Заглавие: POST-SOCIALIST BULGARIA: THE DRAMATIC TRANSITION FROM ETATIST' TO LIBERALIST' SOCIAL STRUCTURE


Име на списание/издателство: сп. Социологически проблеми


Място на публикуване: България, София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 17стр.


Забележка: In: "Sociological Problems", Special Issue 2010 for XVIIГодина: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев


Година на публикуване: 2010


Заглавие: 20 години Преход: да се смеем ли, да плачем ли?


Име на списание/издателство: В сп. "Понеделник", бр. 3/4, София, 2010


Място на публикуване: България, София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 12 стр.


Забележка: Оригинално издание: www.ponedelnik.bgГодина: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2010 - ДругоУчастие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)


Дата: 26.10.2010


Място на провеждане: з. 5020


Университет: УНСС


Факултет: Общоикономически


Катедра: Икономическа социология


Доказателство: Изпитен протокол № 4-5


Забележка:


Брой: 2Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 05/2010


Място на провеждане: България, София, УНСС


Организатор: к-ра Политология


Автор/и: проф.д.с.н. Михаил Мирчев


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Дата на провеждане: 6.11. 2010


Дата на публикуване: 04.04.2011


Наименование на научния форум: Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи


Тема: ДИНАМИКА НА ПАРТИЙНИЯ РЕЙТИНГ: ПОУКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)


Наименование: "Телевизията за деца",


Автор/и: гл. ас. д-р Катя Михайлова


Доказателство: Рецензия, в протокол от Катедрен съвет на катедра МОК, УНСС № 10 от 24.03.2010


Забележка: