Научни интереси: Теория на дейността; теоретични изследвания по социално управление; политология; демография; възпроизводство на населението; социализация на младежта и децата;емпирични изследвания на политическите институции и начини на функционирането им; формиране и реализация на лидерските групи; политически маркетинг и PR;обществено мнение по актуални събития; ценностни ориентации в масовото съзнание;емпирични изследвания на децата и младежта; на семейството и брака; междупоколенчески взаимоотношения; репродуктивно поведение и нагласи; сексуална култура;електорални изследвания и прогнози; мониторинг на формиране и изява на политическа ориентация и за избор при гласуване; провеждане на изборни кампании;методика и мониторинг на нагласи и оценки; мотиви за участие и форми на активност на пълнолетното население в сферата на финанси, банки, застраховане, приватизация, икономическа и бизнес активност; семеен бизнес; динамика на материален стандарт и качеството на живота; недвижимо имущество и вещни отношения;консултиране на фирми за организационно оптимизиране, изграждане на екипи, подбор на кадри, развитие на човешките ресурси, търговски маркетинг и мониторинг на развитие.