Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 14.00 И406 Икономическа социология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 124 12400
Л четвъртък 14.15 - 17.30 4046 Модерни социологически теории Социология бакалаври редовно 410 41000
Л петък 12.30 - 15.00 2019 Социология Международни отношения -напр. бакалаври редовно 320 Социология
Л петък 12.30 - 15.00 2019 Социология Политология -напр. бакалаври редовно 320 Социология