Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 12.15 3037 Емпирични изборни и политически изследвания Политология бакалаври редовно 314 31400
Л понеделник 12.30 - 14.00 3037 Нация и етнос Политология бакалаври редовно 314 31400
Л сряда 17.45 - 21.00 2009 Политически маркетинг Международни отношения -напр. бакалаври редовно 317 ПМ
Л сряда 17.45 - 21.00 2009 Политически маркетинг Политология -напр. бакалаври редовно 317 ПМ
У петък 14.15 - 15.45 2110 Нация и етнос Политология бакалаври редовно 314 3065
У петък 16.00 - 17.30 2110 Нация и етнос Политология бакалаври редовно 314 3066
Л петък [от 12.10.2018 г. до 9.11.2018 г.] 17.45 - 21.00 2092 Етно-културна структура и политики Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък [от 14.12.2018 г. до 14.12.2018 г.] 17.45 - 21.00 2092 Етно-културна структура и политики Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800