Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 12.15 1085 Нация и етнос Политология бакалаври редовно 316 31600
У понеделник 12.30 - 14.00 1085 Нация и етнос Политология бакалаври редовно 316 3071
Л понеделник 14.15 - 15.45 1085 Емпирични изборни и политически изследвания Политология бакалаври редовно 316 31600
У понеделник 16.00 - 17.30 1085 Емпирични изборни и политически изследвания Политология бакалаври редовно 316 3071
Л четвъртък 16.00 - 19.15 2030 Политически маркетинг Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 Полит.маркетинг
Л четвъртък 16.00 - 19.15 2030 Политически маркетинг Политология -напр. бакалаври редовно 318 Полит.маркетинг