Михаил Стоянов Мирчев

Проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев

Служебен E-mail: mihail.mirchev@unwe.bg
Личен E-mail: mihailmirchev@yahoo.com
Телефон: (02) 443 55 54
Кабинет: 3088
Консултации: сряда: 14.00 -16.00ч., петък: 15.00 -17.00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 И406 Икономическа социология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 124 12400
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 4046 Модерни социологически теории Социология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 15.00 2019 Социология Международни отношения -напр. бакалаври редовно 320 Социология
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 15.00 2019 Социология Политология -напр. бакалаври редовно 320 Социология