Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 20.15 И406 Социология Международни отношения бакалаври редовно 317 Социология
Л понеделник 17.45 - 20.15 И406 Социология Политология бакалаври редовно 317 Социология
Л вторник [от 27.3.2018 г. до 27.3.2018 г.] 17.45 - 21.00 2112 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л вторник [от 10.4.2018 г. до 17.4.2018 г.] 17.45 - 21.00 2112 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л вторник [от 24.4.2018 г. до 24.4.2018 г.] 17.45 - 20.15 2112 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 14.15 - 17.30 4046 Социология на политиката Социология бакалаври редовно 406 40600
Л четвъртък 17.45 - 20.15 1083 Модерни социологически теории Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 408 40800