Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 12.15 1085 Нация и етнос Политология бакалаври редовно 316 31600
Л понеделник 12.30 - 14.00 1085 Емпирични изборни и политически изследвания Политология бакалаври редовно 316 31600
Л сряда [от 16.10.2019 г. до 11.12.2019 г.] 17.45 - 21.00 3032А Бизнес планиране и политика Политика и бизнес - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда [от 8.1.2020 г. до 8.1.2020 г.] 17.45 - 21.00 3032А Бизнес планиране и политика Политика и бизнес - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 16.00 - 19.15 2030 Политически маркетинг Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 Полит.маркетинг
Л четвъртък 16.00 - 19.15 2030 Политически маркетинг Политология -напр. бакалаври редовно 318 Полит.маркетинг