Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник [от 11.2.2019 г. до 18.3.2019 г.] 18.30 - 21.00 3039 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л понеделник [от 1.4.2019 г. до 1.4.2019 г.] 18.30 - 21.00 3039 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 17.45 - 20.15 2005 Социология Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 Социология
Л петък 17.45 - 20.15 2005 Социология Политология -напр. бакалаври редовно 318 Социология