Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
5.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3039 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем редовно магистър 68
5.6.2019 г. 9.00 - 12.00 4046 Социология на потреблението Социология редовно бакалавър 408
14.6.2019 г. 12.00 - 15.00 2009 Социология Политология -напр. редовно бакалавър 318
14.6.2019 г. 12.00 - 15.00 2009 Социология Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3039 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем редовно магистър 68
18.6.2019 г. 10.00 - 13.00 2093 Социология на потреблението Социология редовно бакалавър 408
18.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2122 Социология Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
18.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2122 Социология Политология -напр. редовно бакалавър 318