Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
22.1.2019 г. 14.00 - 16.00 4056 Емпирични изборни и политически изследвания Политология редовно бакалавър 314
22.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1083 Етно-културна структура и политики Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем редовно магистър 68
25.1.2019 г. 14.00 - 16.00 4056 Нация и етнос Политология редовно бакалавър 314
26.1.2019 г. 13.00 - 16.00 2005 Политически маркетинг Международни отношения -напр. редовно бакалавър 317
26.1.2019 г. 13.00 - 16.00 2005 Политически маркетинг Политология -напр. редовно бакалавър 317
1.2.2019 г. 16.00 - 18.00 5006 Етно-културна структура и политики Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем редовно магистър 68
7.2.2019 г. 12.00 - 14.00 2094 Емпирични изборни и политически изследвания Политология редовно бакалавър 314
7.2.2019 г. 15.00 - 17.00 2122 Политически маркетинг Международни отношения -напр. редовно бакалавър 317
7.2.2019 г. 15.00 - 17.00 2122 Политически маркетинг Политология -напр. редовно бакалавър 317
8.2.2019 г. 14.00 - 16.00 1085 Нация и етнос Политология редовно бакалавър 314