Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
9.6.2018 г. 14.00 - 16.00 1083 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем редовно магистър 68
11.6.2018 г. 14.00 - 17.00 2005 Социология Международни отношения редовно бакалавър 317
11.6.2018 г. 14.00 - 17.00 2005 Социология Политология редовно бакалавър 317
14.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2109 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем редовно магистър 68
15.6.2018 г. 11.00 - 14.00 3034 Социология на политиката Социология редовно бакалавър 406
15.6.2018 г. 14.00 - 17.00 3007 Модерни социологически теории Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 408
20.6.2018 г. 15.00 - 17.00 1083 Етно-културна структура и политики Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем редовно магистър 68
21.6.2018 г. 14.00 - 16.00 4046 Демокрация и медии Политология със спец. " Приложна политология" - 2 сем редовно магистър 68
21.6.2018 г. 14.00 - 16.00 4046 Социология на политиката Социология редовно бакалавър 406
21.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2007 Социология Международни отношения редовно бакалавър 317
21.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2007 Социология Политология редовно бакалавър 317
21.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2007 Модерни социологически теории Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 408
30.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2121 Социология на политиката Социология редовно бакалавър 406
30.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2121 Емпирични изборни и политически изследвания Политология редовно бакалавър 312
30.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2121 Нация и етнос Политология редовно бакалавър 312
30.6.2018 г. 15.00 - 17.00 4052 Модерни социологически теории Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 408
30.6.2018 г. 15.00 - 17.00 4052 Социология Международни отношения редовно бакалавър 317
30.6.2018 г. 15.00 - 17.00 4052 Социология Политология редовно бакалавър 317
21.1.2028 г. 13.00 - 16.00 2121 Нация и етнос Политология редовно бакалавър 312