Михаил Стоянов Мирчев

Проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев

Служебен E-mail: mihail.mirchev@unwe.bg
Личен E-mail: mihailmirchev@yahoo.com
Телефон: (02) 443 55 54
Кабинет: 3088
Консултации: Понеделник, от 16.00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 12.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3053 Бизнес планиране и политика Политика и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
зимна редовна 16.1.2021 г. 12.00 - 14.00 2118 Емпирични изборни и политически изследвания Политология редовно бакалавър 317
зимна редовна 18.1.2021 г. 15.00 - 18.00 2030 Политически маркетинг Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
зимна редовна 18.1.2021 г. 15.00 - 18.00 2030 Политически маркетинг Политология -напр. редовно бакалавър 319