Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3031 Бизнес планиране и политика Политика и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
5.2.2020 г. 15.00 - 17.00 2121 Емпирични изборни и политически изследвания Политология редовно бакалавър 316
6.2.2020 г. 13.00 - 15.00 3075 Политически маркетинг Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
6.2.2020 г. 13.00 - 15.00 3075 Политически маркетинг Политология -напр. редовно бакалавър 318
6.2.2020 г. 15.00 - 17.00 2121 Нация и етнос Политология редовно бакалавър 316