Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2122 Политически маркетинг Международни отношения -напр. редовно бакалавър 317
27.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2122 Политически маркетинг Политология -напр. редовно бакалавър 317
28.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2110 Нация и етнос Политология редовно бакалавър 314
28.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2110 Социология на потреблението Социология редовно бакалавър 408
28.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2110 Емпирични изборни и политически изследвания Политология редовно бакалавър 314
28.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2023 Социология Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
28.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2023 Социология Политология -напр. редовно бакалавър 318