Михаил Стоянов Мирчев

Проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев

Служебен E-mail: mihail.mirchev@unwe.bg
Личен E-mail: mihailmirchev@yahoo.com
Телефон: (02) 443 55 54
Кабинет: 3088
Консултации: Понеделник, от 16.00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 12.6.2020 г. 12.00 - Социология на потреблението Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 16.00 - 18.00 Политически маркетинг Европеистика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 16.00 - 18.00 Социология Международни отношения -напр. редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Икономическа социология Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 122
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Социология Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Социология Политология -напр. редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » лятна поправителна 20.6.2020 г. 10.00 - Социология на потреблението Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » годишна поправителна 20.6.2020 г. 14.00 - Бизнес планиране и политика Политика и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
Онлайн изпит » годишна поправителна 22.6.2020 г. 14.00 - Социология Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » годишна поправителна 22.6.2020 г. 14.00 - Социология Политология -напр. редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » годишна поправителна 22.6.2020 г. 14.00 - Икономическа социология Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 122
Онлайн изпит » годишна поправителна 23.6.2020 г. 13.00 - Политически маркетинг Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
Онлайн изпит » годишна поправителна 23.6.2020 г. 13.00 - Политически маркетинг Политология -напр. редовно бакалавър 318
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 13.00 - Емпирични изборни и политически изследвания Политология редовно бакалавър 316
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 15.00 - Нация и етнос Политология редовно бакалавър 316
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 15.00 - Социология на потреблението Социология редовно бакалавър 409