Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 16.00 - 19.15 3074 Икономическа социология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 122 12200
Л петък 12.30 - 15.45 2109 Социология на потреблението Социология бакалаври редовно 409 40900
Л сряда 17.45 - 20.15 2006 Социология Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 Социология
Л сряда 17.45 - 20.15 2006 Социология Политология -напр. бакалаври редовно 319 Социология