Михаил Стоянов Мирчев

Проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев

Служебен E-mail: mihail.mirchev@unwe.bg
Личен E-mail: mihailmirchev@yahoo.com
Телефон: (02) 443 55 54
Кабинет: 3088
Консултации: Понеделник, от 16.00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 20.15 2006 Социология Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 Социология
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 20.15 2006 Социология Политология -напр. бакалаври редовно 319 Социология
Онлайн занятие » Л петък 16.00 - 19.15 3074 Икономическа социология Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 122 12200