Научен секретар
Катедра "Математика"
Милена Ганчева Димова

Доц. д-р Милена Ганчева Димова

Служебен E-mail: mdimova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 485
Кабинет: 2086
Консултации: сряда: от 12:00 до 14:00 часа; петък: от 11:15 до 12:15 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 3075 Математика II-ра част Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 123 12300
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 15.45 2019 Математика II-ра част Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 122 12200