Научен секретар
Катедра "Математика"
Милена Ганчева Димова

Доц. д-р Милена Ганчева Димова

Служебен E-mail: mdimova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 485
Кабинет: 2086
Консултации: вторник: от 12:30 до 14:30 часа; сряда: от 15:45 до 16:45 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Математика I-ва част Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 12500
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Математика I-ва част Икономика на туризма бакалаври редовно 125 12500
Л вторник 09.00 - 12.15 403К (карта) Математика I-ва част Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 125 12500
Л сряда 12.30 - 15.45 203К (карта) Математика I-ва част Счетоводство бакалаври редовно 112 11200
Л сряда 12.30 - 15.45 203К (карта) Математика I-ва част Финансов контрол бакалаври редовно 112 11200