Научен секретар
Катедра "Математика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 14.15 - 17.30 2030 Математика II-ра част Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 121 12100
Л четвъртък 16.00 - 19.15 2006 Математика II-ра част Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 120 12000