Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
2.2.2018 г. 9.00 - 12.00 3048 Гражданско право - практикум Право 605
2.2.2018 г. 9.00 - 12.00 3048 Гражданско право - практикум Право 606