Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
30.6.2018 г. 9.00 - 17.00 П045 Гражданско право-обща част Право редовно бакалавър 611
30.6.2018 г. 9.00 - 17.00 П045 Гражданско право - обща част - курсова работа Право редовно бакалавър 611
1.7.2018 г. 9.00 - 14.00 П045 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 605
1.7.2018 г. 9.00 - 14.00 П045 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 606
1.7.2018 г. 9.00 - 17.00 П045 Гражданско право-обща част Право редовно бакалавър 612
1.7.2018 г. 9.00 - 17.00 П045 Гражданско право - обща част - курсова работа Право редовно бакалавър 612