Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
2.2.2018 г. 9.00 - 12.00 3048 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 605
2.2.2018 г. 9.00 - 12.00 3048 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 606
7.2.2018 г. 9.00 - 12.00 5004 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 605
7.2.2018 г. 9.00 - 12.00 5004 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 606