Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.1.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 607
28.1.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 608
8.2.2019 г. 9.00 - 12.00 3049 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 607
8.2.2019 г. 9.00 - 12.00 3049 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 608