Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 10.6.2020 г. 8.00 - Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 615
Онлайн изпит » лятна редовна 11.6.2020 г. 8.00 - Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 615
Онлайн изпит » лятна редовна 12.6.2020 г. 8.00 - Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 616
условна сесия 18.6.2020 г. 11.00 - 12.00 Гражданско право - обща част - курсова работа Право редовно бакалавър
условна сесия 18.6.2020 г. 12.00 - 13.00 Гражданско право-обща част Право редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 8.00 - Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 616
Онлайн изпит » лятна поправителна 19.6.2020 г. 8.00 - Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 615