Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
13.6.2019 г. 9.00 - 17.00 П046 Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 613
14.6.2019 г. 9.00 - 17.00 П046 Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 613
15.6.2019 г. 9.00 - 17.00 П046 Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 614
16.6.2019 г. 9.00 - 17.00 П046 Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 614