Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 110К (карта) Устройство на територията и строително право Право редовно бакалавър 615
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 110К (карта) Устройство на територията и строително право Право редовно бакалавър 616
годишна поправителна 16.9.2022 г. 9.00 102К (карта) Практикум по гражданско право Право редовно бакалавър 613
годишна поправителна 16.9.2022 г. 9.00 102К (карта) Практикум по гражданско право Право редовно бакалавър 614
годишна поправителна 16.9.2022 г. 9.00 102К (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 619
годишна поправителна 16.9.2022 г. 9.00 102К (карта) Гражданско право-обща част Право - напр. редовно бакалавър 620