Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
31.1.2020 г. 9.00 - 14.00 4053 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 609
31.1.2020 г. 9.00 - 14.00 4053 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 610
6.2.2020 г. 9.00 - 13.00 4053 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 609
6.2.2020 г. 9.00 - 13.00 4053 Гражданско право - практикум Право редовно бакалавър 610