Научен секретар
Катедра "Финанси"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник [от 11.2.2020 г. до 25.2.2020 г.] 17.45 - 21.00 2060 Парична теория и парична политика -първо ниво Финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник [от 10.3.2020 г. до 7.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 2060 Парична теория и парична политика -първо ниво Финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник [от 21.4.2020 г. до 12.5.2020 г.] 17.45 - 21.00 2060 Парична теория и парична политика -първо ниво Финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800