Доц.д-р Мария Марикина от катедрата по „Икономикс“ – лектор в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия

HTW_Logo

В седмицата 4-10 май , 2015 год. доц. д-р Мария Марикина от катедра „Икономикс“  беше гост-преподавател в Университета за приложни науки в Саарбрюкен, Германия.

Пред студенти от специалностите международен бизнес и бизнес науки тя представи лекции, получили изключително висок интерес по темите „Националната конкурентоспособност в глобалното стопанство“ и „Нововъзникващите пазари“.

На специално организирано представяне   на партньорските университети на Университета за приложни науки в Саарбрюкен в рамките на програма Еразъм+  доц. д-р М. Марикина направи презентация на УНСС и отговори на въпроси от студенти и колеги за  възможностите за студентска и преподавателска мобилност.

Доц. д-р Мария Марикина участва в 14-тата международна научна конференция на Eurasia Business and Economic Society , Барселона – Испания

Доц. д-р Мария Марикина участва в 14-тата международна научна конференция на Eurasia Business and Economic Society за периода 23. 10. 2014 г. – 25. 10. 2014 г. в гр. Барселона – Испания. Тя представи научен доклад на тема „Doing Business in Bulgaria – State Efficiency, Competition and Regulations”, /в съавторство с доц.д-р С. Ралева/. Докладът бе изнесен в секцията „Public economics” и отразява резултатите от изследванията върху възможостите за правене на бизнес в България.

 

Доц.д-р Мария Марикина публикува статия в САЩ

  

      В американското научно списание American International Journal of Contemporary Research  (Vol. 3 No. 10; October 2013) беше публикувана статията на  доц. д-р Мария Марикина на тема: “The Competitiveness of the Bulgarian Economy – Competitive Advantages and Disadvantages (Analyzing with the TOWS Matrix)”.

 

доц. д-р Мария Марикина изнесе лекция в Саарбрюкен, Германия

 

май, 2012 г.

По покана на Saarland Business School HTW доц. Мария Марикина бе на едноседмично посещение по програма “Еразъм”. В германското бизнес
училище тя изнесе лекция на
английски на тема: “Националната конкурентоспособност в глобалното стопанство” пред студенти по

Международна бизнес администрация.

Поради големия интерес към нашата страна и УНСС доц. Мария Марикина направи пред преподаватели и студенти презентация на университета, програмите и възможностите за мобилност.

Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.