2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Marikina, M., Raleva, S.
Заглавие: STRUCTURAL CONVERGENCE WITH EUROZONE AND INSTITUTIONAL QUALITY IN BULGARIA
Наименование на сборник: 33rd EBES CONFERENCE, SPAIN, OCTOBER7-9, 2020
Страници от-до: 586-600
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): EBES Istanbul –Turkey, Copyright © EBES Publications
Място на публикуване (град, държава): MADRID, SPAIN
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: -

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Икономическите рискове в глобален и национален аспект
Наименование на сборник: Икономически предизвикателства: държавата и пазарът
Страници от-до: 22-32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИЯ – 2019
Наименование на сборник: ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ
Страници от-до: 69-79
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Знанието като фактор за дигиталната конкурентоспособност на България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Стратегии на образователната и научната политика, Година XXVIII, Книжка 3
Страници от-до: 291-307
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Аз-буки, Национално издателство за образование и наука, Министерство на образованието
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Силни и слаби страни на конкурентоспособността на българското стопанство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Българската мечта – позитивната концепция“, от поредицата „Лидерство, общество, стратегически визии“, 1, /Leadership, Society, Strategic Visions (Series) – LSSVS, 1
Страници от-до: 89-100
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на Нов Български Университет
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Глобална политическа икономия
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс- УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 391
Страници от-до: 0-391
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 45
Забележка: -

2019 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Икономическите рискове в глобален и национален аспект
Място на провеждане: УОБ - Равда
Организатор: УНСС, София
Автор/и: Мария Тодорова Марикина
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Тема: Икономически предизвикателства: държавата и пазарът
Забележка:

2019 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ДИГИТАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИЯ – 2019
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра Политическа икономия, УНСС
Автор/и: Мария Тодорова Марикина
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Тема: ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ
Забележка:

2019 Друго


НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : ИНИ-КП-06-Н35/14
Наименование: Социално-икономически рискове в развитието на съвременна България
Ръководител: Ивайло Христов
Колектив: М.Марикина, Г.Найденов, Т.Кинева, К.Христова и др.
Описание: Договор от 19.12.2019, сключен с Фонда „Научни изследвания
Година на подаване: 2019
Месец на подаване: 09
Вх. №: 5
Забележка:

2019 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Мария Тодорова Марикина
Заглавие: Институционалната конвергенция – теоретични основи и съществуващи емпирични изследвания
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Икономически и социални алтернативи, бр. 2, 2019
Страници от-до: 21-32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Проекти


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-22-2018
Наименование: Структурна конвергенция на българската икономика към Еврозоната
Ръководител: Стела Стоянова Ралева
Колектив: Марикина М., Пиримова В., Стефанова К., Величков Н., Пешев П.
Описание: тема от проекта: Институционална конвергенция
Начало (година): 2018
Начало (месец): 04
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Maria Marikina
Заглавие: Gross Domestic Product or Gross National Happiness – which is the better Alternative for Economic Measurment
Наименование на сборник: Economic and Social development 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development
Страници от-до: 28-38
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ESD, 18-19 oct. 2018, ISSN 2584-6485
Място на публикуване (град, държава): Moscow, Russia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Maria Marikina
Заглавие: The Impact of Ecological Regulations and Management on National Competitiveness in the Balkan States
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Competitiveness, 2018 , 10(4), ISSN 1804-1728
Страници от-до: 120–135
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Tomas Bata University
Място на публикуване (град, държава): Czech Republic
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: indexed in Web of Science

2018 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Дигиталната конкурентоспособност на България-2017
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове, УНСС, 2018 г., Том 3
Страници от-до: 85-99
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Конкурентоспособност на българското стопанство - конкурентни предимства и недостатъци
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК- УНСС
Място на публикуване (град, държава): Гр. София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Общ брой страници: 198
Страници от-до: 1-198
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 24
Забележка: Няма

2018 Участие


НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Експерт за осъществяване на координация, сътрудничество и научни консуртации при разработване, провеждане, контрол за изпълнение и оценка на държавната политика в областта на социалната икономика
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на труда и социалната политика
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед от 31.07.2014 год. на министъра на МТСП
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 01
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: The National Competitiveness – Attractiveness or/and Aggressiveness
Издание (наименование,том/кн./бр.№): EURASIAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, ISSN: 2148-0192, Vol.5 No.2
Страници от-до: 66-72
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Еurasian publications
Място на публикуване (град, държава): http://eurasianpublications.com
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: нямя

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Националната конкурентоспособност – атрактивност или/и агресивност
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 3/2017 год.
Страници от-до: 20-27
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Глобални рискове и икономически тенденции в съвременния свят
Място на провеждане: София
Организатор: Нов Български Университет
Автор/и: Мария Марикина
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 06
Тема: „Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)“
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дигиталната конкурентоспособност на България - 2017
Място на провеждане: София
Организатор: СУ, УНСС, БАН
Автор/и: Мария Марикина
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 09
Тема: Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Експерт за осъществяване на координация, сътрудничество и консуртации при разработване, провеждане, контрол за изпълнение и оценка на държавната политика в областта на социалната икономика
Място на провеждане: София
Организатор: МТСП
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед от 31.07.2014 на Министъра на МТСП
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 01
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: SWOT анализът като инструмент в политиката за конкурентоспособност на България
Наименование на сборник: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики
Страници от-до: 0-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина, Вера Пиримова, Екатерина Сотирова, Стела Ралева, Димитър Дамянов, Николай Величков, Аника Петкова
Заглавие: ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 07
Общ брой страници: 366
Страници от-до: 1-34, 141-175, 336-366
Процент участие в съавторство: 25
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 21
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Роля на ефективната държава за конкурентоспособността
Наименование на сборник: Стратегически визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (Иновации-Институции – Бизнес)
Страници от-до: 297-307
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Нов Български Университет
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Ефективност на държавата
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
Страници от-до: 141-175
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Конкурентоспособност
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
Страници от-до: 9-34
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: "Икономически предизвикателства пред правителството на България: национална конкурентоспособност"
Наименование на сборник: "Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие"
Страници от-до: 29-37
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Експерт за осъществяване на координация, сътрудничество и консуртации при разработване, провеждане, контрол за изпълнение и оценка на държавната политика в областта на социалната икономика
Място на провеждане: гр.София
Организатор: Министерство на труда и социалната политика
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заповед от 31.07.2014 год. на министъра на МТСП
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 02
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Мария Марикина
Заглавие: Процесите на глобализация за нововъзникващите пазари и перспективите за растеж
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономически и социални алтернативи, Бр.№1
Страници от-до: 5-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Стопанство"
Място на публикуване (град, държава): град София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ 1-2/2013 г.
Наименование: “ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ”
Ръководител: Мария Марикина
Колектив: доц. д-р Вера Пиримова , доц. д-р Екатерина Сотирова-Петкова, доц. д-р Стела Ралева, ас. Димитър Дамянов, ас. Николай Величков, ас. Аника Петкова
Описание: да се анализира ефективността на правителството като един съществен фактор за повишаване на националната конкурентоспособност
Начало (година): 2013
Начало (месец): 04
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална научна конференция “Икономически предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие”
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра Икономикс, УНСС
Автор/и: Мария Марикина
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Икономически предизвикателства пред правителството на България: националната конкурентоспособност
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Zagreb, Croatia
Организатор: International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building Resilient Society Zagreb
Автор/и: Maria Marikina
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 395-402
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 12
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Наименование на научния форум: 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development
Тема: THE PROCESSES OF GLOBALIZATION FOR EMERGING MARKETS AND GROWTH PROSPECTS
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Алтернативна цена на престъпленията срещу културно-историческото и археологическото наследство
Автор/и: ас.д-р Щерьо Ножаров
Доказателство: заседание на катедра Икономикс, ноември 2014
Забележка: няма

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Номер : 4
Наименование: Българската "социалистическа" държавна собственост. Политикоикономически анализ
Ръководител: доц.д-р Марчо Марков
Доказателство: Договор №НИД 1-16/2011
Забележка: няма

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1
Наименование: Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на България
Ръководител: доц.д-р Мария Тодорова Марикина
Колектив: доц.д-р В. Пиримова, доц. д-р Е. Сотирова, доц. д-р С.Ралева, ас. Д.Дамянов, ас. Н.Величков, ас.А.Петкова
Описание: Етап втори по научно изследване по договор №НИД 1-2/2013
Начало: 05.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка: няма

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: Национална
Наименование: Експерт за осъществяване на координация, сътрудничество и консуртации при разработване, провеждане, контрол за изпълнение и оценка на държавната политика в областта на социалната икономика
Отговорна институция: Министерство на труда и социалната политика
Доказателство: Заповед от 31.07.2014 год. на министъра на МТСП
Забележка: няма

2014 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: Barcelona
Организатор: Eurasia Business and Economics Society
Автор/и: Maria Marikina
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 2347-2368
Дата на провеждане: 23.10.2014
Дата на публикуване: 24.10.2014
Наименование на научния форум: 14th EBES CONFERENCE – BARCELONA, OCTOBER 23-25, 2014
Тема: Doing Business in Bulgaria - State Efficiency, Competition and Regulations
Забележка: няма

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Maria Marikina with coauthor Stela Raleva
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Doing Business in Bulgaria - State Efficiency, Competition and Regulations
Име на списание/издателство: 14th EBES CONFERENCE – BARCELONA, OCTOBER 23-25, 2014 , pp. 2347-2368 , Published by EBES, Copyright © 2014
Място на публикуване: BARCELONA
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 2347-2356
Забележка: няма

Година: 2011 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: доц. д-р Мария Марикина


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Микроикономика


Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 52


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: доц. д-р Мария Марикина


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Глобализация и конкурентоспособност на националните икономики и България


Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 11


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: доц. д-р Мария Марикина


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Методологически проблеми в изучаването на икономическата наука в контекста на политическата икономия и икономикса


Име на списание/издателство: Годишник на УНСС


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 56


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: доц. д-р Мария Марикина


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Икономическа енциклопедия


Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 19


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 1


Място на провеждане: с. Равда


Организатор: Център за устойчиво развитие


Автор/и: доц. д-р Мария Марикина


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 11


Дата на провеждане: 10.06.2011


Дата на публикуване: 01.10.2011


Наименование на научния форум: Third International Scientific Conference “Sustainable Development”


Тема: „Bulgarian Competitiveness – priority direction for Sustainable Development of the National Economy”


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : 21.03-11/2008


Наименование: Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в ЕС


Ръководител: доц.д-р В. Пиримова


Колектив: доц.В. Пиримова, доц. М. Марикина


Описание: Последствия от глобализацията за националните стопанства. Международна конкуренция и конкурентоспособност. Препоръки.


Начало: 21.03.2008


Край: 01.09.2011


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : 21.03-34/2009


Наименование: Глобализацията и формирането на съвременната икономическа теория


Ръководител: проф.д-р Тр. Спасов


Колектив: проф. Тр. Спасов, доц. М. Марикина


Описание: Конкурентоспособност на националните стопанства


Начало: 20.03.2009


Край: 20.11.2011


Забележка:Година: 2010 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 21.03 от 17.03.2011


Място на провеждане: УНСС


Организатор: Програмен съвет на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: член на програмния съвет


Дата на провеждане: 17.03.2011


Наименование на научния форум: Приемане на проекти


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: доц. М. Марикина


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Производство в краткосрочен период


Име на списание/издателство: УИ Стопанство


Място на публикуване: УНСС


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 10


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: доц. М. Марикина


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Производство в дългосрочен период


Име на списание/издателство: УИ Стопанство


Място на публикуване: УНСС


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 15


Място на провеждане: София


Организатор: ТУ


Автор/и: доц. М. Марикина


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 8


Дата на провеждане: 17.06.2010


Дата на публикуване: 17.07.2010


Наименование на научния форум: ІІ международна научна конференция на тема: Електронно управление


Тема: Конкурентоспособност и електронно управление


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: доц. М. Марикина


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Моделът социално пазарно стопанство в условия на криза


Име на списание/издателство: Икономика


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 6


Забележка: