Научни интереси: германско социално пазарно стопанство; национални модели на икономическо развитие;конкурентоспособност;глобализация на световното стопанство