Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 14.00 2009 (карта) Икономика и публичен сектор Бизнес администрация бакалаври редовно 203 20300
Л сряда 14.15 - 17.30 2019 (карта) Макроикономика Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 169 16900
Онлайн занятие » Л 25.9.2021 г. 9.00 - 16.45 501 (карта) Основи на икономическата теория Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 712 71200
Онлайн занятие » Л 25.9.2021 г. 9.00 - 16.45 501 (карта) Основи на икономическата теория Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 728 72800
Онлайн занятие » Л 2.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на икономическата теория Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » Л 2.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на икономическата теория Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » Л 2.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на икономическата теория Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800
Онлайн занятие » Л 2.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на икономическата теория Икономика бакалаври дистанционно 917 91700