Ръководител катедра
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Мария Ананиева Маркова

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

Служебен E-mail: m.markova@unwe.bg
Личен E-mail: doz.markova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 403
Кабинет: 1075А
Консултации: всеки четвъртък 16-18 ч в Teams

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 45/7
Наименование: Дигитализация на учебния процес във ВУ
Ръководител: проф. д-р Цветана Стоянова
Колектив: да
Описание: изследва дигитализацията на учебния процес във ВУ на България, изводи и препоръки
Начало (година): 2020
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Maria Markova
Заглавие: Intellectual property rights in digitally based education
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Future of education
Страници от-до: 256-261
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Libreriauniversitaria, ITALY
Място на публикуване (град, държава): Italy
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Мария Маркова
Заглавие: A digital offer of a real estate - nature and rights of intellectual property/ problems and solutions/
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Недвижими имоти и бизнес
Страници от-до: 163-167
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 35/3
Наименование: Концептуален модел на интелектуалнаната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата
Ръководител: проф. д-р Мария Маркова
Колектив: да
Описание: изследва мястото и значението на интелектуалната собственост в дигиталната конкурентоспособност на фирмата и управлението й
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Мария Маркова
Заглавие: Идентификация на бизнес субектите - възможности, закрила чрез ПИС.Проблеми и решения
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право
Страници от-до: 84-105
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд и праово
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Maria Markova
Заглавие: Modern approach in the contemporary business education
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Solid state technology
Страници от-до: 354-357
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Solid state technology, USA
Място на публикуване (град, държава): USA
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Maria Markova
Заглавие: Teaching model in Economics education based on the interactive connection Science - education
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Future of education
Страници от-до: 355-361
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Libreriauniversitaria, ITALY
Място на публикуване (град, държава): Italy
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Maria Markova
Заглавие: Correlation between national digital competitiveness and country's world place as a patent application activity in top fields of innovations for 2018 year
Издание (наименование,том/кн./бр.№): NTUT Journal of IP law and management
Страници от-до: 9 - 29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of IP law and management
Място на публикуване (град, държава): Taiwan
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Markova, M.
Заглавие: Problem solving oriented education for students in the course 'Design of architecture, interior and eterior
Наименование на сборник: Future of education, PIXEL
Страници от-до: 307-311
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): lIBRERIAUNIVERSITARIA
Място на публикуване (град, държава): ITALY
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Markova, M.
Заглавие: Business success through intellectual property
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1
Страници от-до: 53-62
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal of business management
Място на публикуване (град, държава): USA
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Markova, M.
Заглавие: Protection of industrial design as IP RIGHTS IN European Union
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 2
Страници от-до: 46-62
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal of law and management
Място на публикуване (град, държава): Taiwan
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Markova, M.
Заглавие: Intellectual property rights for the breeder\s achievements in BULGARIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 6
Страници от-до: 967-974
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal of agricultural studies, BAA
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Markova, M.
Заглавие: Dualistic nature of the IP object industrial design
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 3
Страници от-до: 189-219
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): NAUCHNI TRUDOVE
Място на публикуване (град, държава): sofia, UNWE
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Markova, M.
Заглавие: Company competitiveness through intellectual property
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 5
Страници от-до: 35-56
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic studies
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Маркова
Заглавие: „Дуалистичната природа на обекта на интелектуална собственост „промишлен дизайн“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС
Страници от-до: 189-217
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Markova Maria
Заглавие: «Intellectual property rights for the breeder’s achievements in Bulgaria“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Bulgarian journal of agriculture science
Страници от-до: 934-948
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): BAA
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Markova Maria
Заглавие: Protection of industrial design as intellectual property rights in European Union
Издание (наименование,том/кн./бр.№): NTUT Journal of IP law and Management, 2018, N 7
Страници от-до: 46-61
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): NTUT
Място на публикуване (град, държава): Taiwan
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: ОБЩА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Ръководител: проф. д-р Владя Борисова
Колектив: проф. д-р Виолета Цакова, проф. д-р Мария Маркова, ас. д-р Христин Стрижлев, гл. ас. д-р Николай Крушков, ас. д-р Димитрина Папагалска, ас. д-р Иван Начев, ас. д-р Силвия Тодорова, ас. д-р Мирена Станева
Описание: Етап първи: Създаване на методология за разработване на енциклопедични издания
Начало (година): 2018
Начало (месец): 10
Край (година): 2019
Край (месец): 10
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Мария Маркова
Заглавие: Нови моменти в правната регламентация на марките на ЕС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право
Страници от-до: 68-76
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Markova Maria
Заглавие: Intellectual Property Rights and Consumer Behavior
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Advances in Economics and Business,
Страници от-до: 29-32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Horizon Research Publishing
Място на публикуване (град, държава): USA
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: МАРИЯ МАРКОВА
Заглавие: INTELLECTUAL PROPERTY KNOWLEDGE - A NEED IN THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION
Издание (наименование,том/кн./бр.№): LIBRERIAUNIVERSITARIA ITALY
Страници от-до: 136-140
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): LIBRERIAUNIVERSITARIA ITALY
Място на публикуване (град, държава): ИТАЛИЯ
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: МАРИЯ МАРКОВА
Заглавие: НОВИ МОМЕНТИ В ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА МАРКИТЕ НА ЕС
Издание (наименование,том/кн./бр.№): СОБСТВЕНОСТ И ПРАВО, 11/2017
Страници от-до: 76-83
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СОБСТЕНОСТ И ПРАВО
Място на публикуване (град, държава): СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: МАРИЯ МАРКОВА
Заглавие: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND CONSUMER BEHAVIOR
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ADVANCES IN ECONOMICS AND BUSINESS №1,2017
Страници от-до: 29-32
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): HORIZON RESEARCH PUBL. COMPANY
Място на публикуване (град, държава): USA
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:
2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Maria Markova
Заглавие: IP Research for business education
Наименование на сборник: New perspective in science education
Страници от-до: 44-50
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): PIXEL
Място на публикуване (град, държава): Italy, Florence
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мария Маркова
Заглавие: Издателските права в цифрова бизнес среда
Наименование на сборник: Интернет либеризацията - предизвикателства и добри практики
Страници от-до: 66-74
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УниБИТ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Мария Маркова
Заглавие: Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Собственост и право
Страници от-до: 34-42
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Труд
Място на публикуване (град, държава): Българияр София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Маркова
Заглавие: Рекламата като интелектуална собственост
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): България, София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 01
Общ брой страници: 196
Страници от-до: 3-196
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Базирани на дизайн иновации
Място на провеждане: Милано, Италия
Организатор: ЕК, Съвет по дизайн, Великобритания и Университет политехника, Милано
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 06
Тема: Закрила на продуктовите иновации в хранителната индустрия като интелектуална собственост
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Успех, творчество, иновации
Място на провеждане: УНИБИТ
Организатор: УНИБИТ
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 04
Тема: Бизнес идентификацията на фирмата
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София, България
Организатор: Европейска комисия и Фондация Приложни изследвания
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 24-36
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 03
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Наименование на научния форум: Иновации, базирани на дизайн
Тема: Политики в дизайна като интелектуална собственост
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Доказателство: 7 страници, публикувани на сайта на НАТФИЗ
Забележка:

2014 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 79
Място на провеждане: Солун, Аристотел университет
Организатор: Аристотел университет
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 20-40
Дата на провеждане: 30.05.2014
Дата на публикуване: 30.05.2014
Наименование на научния форум: ICIL
Тема: IP in the publishing industry
Забележка:

2014 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 78
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: УНСС
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 30-55
Дата на провеждане: 17.10.2014
Дата на публикуване: 21.01.2015
Наименование на научния форум: Управление на недвижимата собственост
Тема: Дизайнът на интериора и екстериора като интелектуална собственост
Забележка:

2014 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 13
Място на провеждане: София, УНИБИТ
Организатор: УНИБИТ
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 80-94
Дата на провеждане: 28.04.2014
Дата на публикуване: 28.05.2014
Наименование на научния форум: Интелектуална собственост в двадесет и първи век
Тема: Интелектуалната собственост в учебната документация на висшите училища
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 77
Място на провеждане: София
Организатор: Съвместен Геномен Център
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10-24
Дата на провеждане: 14.04.2014
Дата на публикуване: 14.04.2014
Наименование на научния форум: Традиционни храни и здравето на българина
Тема: Закрила на интелектуалната собственост в иновациите, основани на български мед и билки
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Стратегия на ЕК за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави
Име на списание/издателство: Собственост и право
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 80-88
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Мария Маркова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Театърът в светлината на авторското право
Име на списание/издателство: Собственост и право
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 70-78
Забележка:

Година: 2011 - Проект / ПрограмаПодготовка на университетски проекти (бр. проекти)


Номер : НП 18/2011


Наименование: Приложни аспекти на знанията по интелектуална собственост в международна среда


Ръководител: доц. д-р Мария Маркова


Колектив: доц. д-р Мария Маркова, катедра "Интелектуална собственост", Център по интелектуална собственост


Описание: университетски проект


Дата на подаване: 22.03.2011


Вх. №: НП 18/2011


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Доц. д-р Мария Маркова


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Промените в правната регламентация на промишления дизайн в България


Име на списание/издателство: Собственост и право


Място на публикуване: България, София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-9


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 2


Място на провеждане: УНСС, Център по интелектуална собственост


Организатор: катедра "Интелектуална собственост", ЦИС, ЕПА и ПВ на РБългария


Автор/и: доц. д-р Мария Маркова


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-44


Дата на провеждане: 17.02.2011


Дата на публикуване: 17.02.2011


Наименование на научния форум: Интелектуалната собственост - единство от знания и информация


Тема: Въведение в интелектуалната собственост


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 2


Място на провеждане: ЦИС


Организатор: катедра "Интелектуална собственост", ЦИС, ЕПА, ПВ на РБългария


Автор/и: доц. д-р Мария Маркова


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-53


Дата на провеждане: 17.02.2011


Дата на публикуване: 17.02.2011


Наименование на научния форум: Интелектуалната собственост - единство от знания и информация


Тема: Промишленият дизайн като обект на интелектуална собственост


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 3


Място на провеждане: Солун, Гърция


Организатор: Университет "Аристотел"


Автор/и: доц. д-р Мария Маркова


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-31


Дата на провеждане: 20 май 2011


Дата на публикуване: април, 2011


Наименование на научния форум: 4-th International conference on information law. Values and freedoms in modern information law and ethics


Тема: Record on the theme: Audiovisual work as intellectual property


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 4


Място на провеждане: УНСС


Организатор: Катедра "Интелектуална собственост", Център по интелектуална собственост


Автор/и: доц. д-р Мария Маркова


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-44


Дата на провеждане: 31.05.2011


Дата на публикуване: 30.05.2011


Наименование на научния форум: "Приложни аспекти на знанията по интелектуална соственост в международна среда"


Тема: "Актуална концепция за интелектуална собственост"


Забележка:Година: 2011 - ДругоУчастие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)


Дата: 02.03.2011


Място на провеждане: България, София


Университет: УНСС


Факултет: Общоикономически


Катедра: Интелектуална собственост


Доказателство: Протокол от изпит


Забележка:


Брой: 1Година: 2011 - ПубликацияИзготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)


Наименование: Patent protection policy in the therapic group of statins


Автор/и: М. Манова, Е. Пейкова и колектив


Доказателство: брой 6 на международно списание "Biotechnologie and Biotechnological equipmentq 2011


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : IPA-2010/c/11/07


Наименование: "Разпространиение на знанията по интелектуална собственост в университетите"


Ръководител: B. Batisteli


Колектив: IPA и представители на държавите


Описание: Консултант за България


Начало: 01.01.2006 г.


Край: 01.01.2013 г.


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаРъководство на университетски проект (бр. проекти)


Номер : НП 21


Наименование: 20 години обучение по интелектуална собственост в унсс


Ръководител: доц. д.р Мария Маркова


Колектив: София Панайотова


Описание: международна конференция


Начало: 01.03.2011


Край: 12.11.2011


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Мария Ананиева Маркова


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Дигиталната бизнес идентификация на фирмата като интелектуална собственост


Име на списание/издателство: Собственост и право


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 87-96


Забележка: нямаГодина: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в международен проект (бр. проекти)


Номер : ЕРА 2010/С/11/07


Наименование: Разпространение на знанията по интелектуална собственост в университетите в България


Ръководител: доц. д-р Мария Маркова


Колектив: доц. Ст. Стефанов, проф. Р. Томов, проф. С. Гълъбова


Описание: обхваща средни и висши училища


Начало: 25.01.2011 г.


Край: 25.12.2011 г.


Забележка: нямаГодина: 2011 - ПубликацияУчастие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)


Номер : ЕРА 2010/С/11/07


Място на провеждане: Виена


Организатор: ЕРА


Автор/и: доц. д-р Мария Маркова


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-18


Дата на провеждане: 11.10.2011


Дата на публикуване: 11.10.2011


Наименование на научния форум: Приложение на проекта на ЕРА


Тема: Приложение на проекта на ЕРА в България за периода януари - октомври, 2011


Забележка: нямаГодина: 2010 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Маркова М.,


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Дизайн мениджмънт


Име на списание/издателство: Стопанство


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 400


Забележка:Година: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Маркова, М.,


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Биотехнологии, интелектуална собственост, биоикономика


Име на списание/издателство: Стопанство


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 328


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Маркова, М.,


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Ноу-хау като обект на интелектуалната собственост на фирмата


Име на списание/издателство: Совственост и право


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 12


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : ИС2010-С01


Място на провеждане: Център по интелектуална собственост


Организатор: Катедра "Интелектуална собственост", Център по интелектуална собственост


Автор/и: Маркова М.,


Процент участие в съавторство: 0


Брой страници от-до: 12


Дата на провеждане: 30.11.2010


Дата на публикуване: 30.11.2010


Наименование на научния форум: Семинар "Дизайн - индустрия"


Тема: Дизайнът като интелектуална собственост


Забележка: