Ръководител катедра
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Мария Ананиева Маркова

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

Служебен E-mail: m.markova@unwe.bg
Личен E-mail: doz.markova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 403
Кабинет: 1075А
Консултации: всеки четвъртък 16-18 ч в Teams
Часове за консултации: всеки четвъртък 16-18 ч в Teams