Ръководител катедра
Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"
Мария Ананиева Маркова

Проф. д-р Мария Ананиева Маркова

Служебен E-mail: m.markova@unwe.bg
Личен E-mail: doz.markova@abv.bg
Телефон: (02) 8195 403
Кабинет: 1075А
Консултации: всеки четвъртък 16-18 ч в Teams

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 3.6.2022 г. 9.00 П035 (карта) Нелоялна конкуренция Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 9.6.2022 г. 11.00 409К (карта) Издателски бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 9.6.2022 г. 13.00 409К (карта) Нелоялна конкуренция Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
лятна поправителна 11.6.2022 г. 11.00 2009 (карта) Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 124
лятна поправителна 11.6.2022 г. 13.00 2009 (карта) Интелектуална собственост Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 15.6.2022 г. 11.00 П035 (карта) Нелоялна конкуренция Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 15.6.2022 г. 11.00 П035 (карта) Интелектуална собственост в интернет и дигитална среда Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 15.6.2022 г. 13.00 П035 (карта) Генетични ресурси и селекционерски постижения Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 15.6.2022 г. 15.00 П035 (карта) Нови обекти на интелектуалната собственост Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 16.6.2022 г. 11.00 3036 (карта) Дизайн на архитектурата, интериора и екстериора Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 195
годишна поправителна 16.6.2022 г. 11.00 3036 (карта) Бизнес в сценичните изкуства Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 16.6.2022 г. 11.00 3036 (карта) Промишлен дизайн и фирмена култура Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 16.6.2022 г. 13.00 3036 (карта) Патентна политика и лицензионна търговия Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 16.6.2022 г. 13.00 3036 (карта) Издателски бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 12.9.2022 г. 10.00 2019 (карта) Интелектуална собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 124
годишна поправителна 12.9.2022 г. 10.00 2019 (карта) Интелектуална собственост Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135