Завеждащ сектор "Английски език"
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: 4 бр.