Завеждащ сектор "Английски език"
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » У вторник 09.00 - 12.15 3032 Английски език 1 чужд език 2 част Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 120 1203
Онлайн занятие » У сряда 10.45 - 14.00 3032 Английски език 1 чужд език 2 част Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 120 1204
Онлайн занятие » У сряда 14.15 - 17.30 3032 Английски език 1 чужд език 2 част Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 133 1319