Образование и обучение

 

2011-2014 г.

Наименование на придобитата квалификация:

Доктор по социология

Основни предмети:

Миграционни изследвания, интеграция на имигрантите, миграционни политики

Кратка презентация на дисертацията от публичната защита можете да видите тук:

http://prezi.com/pc9w0spwrxzb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Oбучаваща или образователната организация:

УНСС

 

1997-2003

Наименование на придобитата квалификация:

Магистър по социология

Основни предмети:

Социология, европеистика

Oбучаваща или образователната организация:

Ягелонски Университет, Институт по социология, гр. Краков, Полша