Научен секретар
Катедра "Счетоводство и анализ"
Михаил Желязков Мусов

Доц. д-р Михаил Желязков Мусов

Служебен E-mail: mmusov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 1058 Управленско счетоводство за оценка на изпълнението Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 17.45 - 21.00 2117 Специализиран курс по управленско счетоводство Европейски бизнес и финанси - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 09.50 - 12.20 5023 Управленско счетоводство Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
У петък 12.30 - 14.00 5023 Управленско счетоводство Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 1303