Научен секретар
Катедра "Счетоводство и анализ"
Михаил Желязков Мусов

Доц. д-р Михаил Желязков Мусов

Служебен E-mail: mmusov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.50 - 12.20 2100 Основи на калкулативното и управленското счетоводство Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » У понеделник 12.30 - 14.00 2100 Основи на калкулативното и управленското счетоводство Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 1310
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2100 Управленско счетоводство за оценка на изпълнението Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800