Мая Янкова Начкова

Доц. д-р Мая Янкова Начкова

Служебен E-mail: mnachkova@unwe.bg
Личен E-mail: maianch@mail.bg
Телефон: (02) 8195 340
Кабинет: 1055
Консултации: вторник - от 10,00 ч. до 12,00 ч.; сряда - от 14,00 ч. до 16,00 ч.; онлайн-консултации (след предварителна уговорка по ел. поща) вторник - от 10,00 ч. до 12,00 ч.; сряда - от 12,00 ч. до 14,00 ч.
Научни интереси: счетоводство на застрахователите, счетоводство на осигурителите (пенсионни фондове и пенсионноосигурителни дружества), финансово счетоводство, основи на счетоводството, счетоводство, счетоводство на банките, счетоводство на договорни фондове