Научни интереси: застрахователно счетоводство, теория на счетоводството, счетоводство на банковите и инвестиционните дружества