Мая Янкова Начкова

Доц. д-р Мая Янкова Начкова

Служебен E-mail: mnachkova@unwe.bg
Личен E-mail: maianch@mail.bg
Телефон: (02) 8195 340
Кабинет: 1055
Консултации: вторник - от 10,00 ч. до 12,00 ч.; сряда - от 14,00 ч. до 16,00 ч.; онлайн-консултации (след предварителна уговорка по ел. поща) вторник - от 10,00 ч. до 12,00 ч.; сряда - от 12,00 ч. до 14,00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 17.5.2021 г. 13.45 - 15.15 ТЦ Основи на счетоводството Икономика и бизнес редовно бакалавър 145
лятна поправителна 7.6.2021 г. 11.00 - 13.00 П038 Основи на счетоводството Икономика и бизнес редовно бакалавър 145