Ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.5.2020 г. 12.00 - 14.00 5006 Планиране на иновациите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
26.5.2020 г. 9.00 - 11.00 4007 Научна политика и иновационен мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 182
26.5.2020 г. 9.00 - 11.00 4007 Научна политика и иновационен мениджмънт Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
27.5.2020 г. 9.00 - 11.00 3035 Иновации Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
30.5.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Управление на иновациите Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. редовно магистър 68
30.5.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Управление на иновациите Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим - 4 сем. редовно магистър 68
30.5.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Управление на иновациите Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за студенти на UNINT) - 4 сем. редовно магистър 68
30.5.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Дигитален маркетинг Дигитална икономика - 2 сем. редовно магистър 18