Ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 12.15 2119 Научна политика и иновационен мениджмънт Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 182 18200
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 12.15 2119 Научна политика и иновационен мениджмънт Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 182 18200
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 4046 Иновации Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 15.45 4042 Планиране на иновациите Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 2092 Управление на иновациите Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л понеделник 17.45 - 21.00 2092 Управление на иновациите Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма (за студенти на UNINT) - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 2092 Управление на иновациите Международен бизнес с преп. на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 3003 Дигитален маркетинг Дигитална икономика - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800