Сътрудничеството между науката и бизнеса в обучението по логистика – поредна стъпка напред

На 28.03.2019 г.  катедра „Логистика и вериги на доставките” беше домакин на открита лекция на тема: Проектиране на дистрибуционни системи – проектни решения, добри практики и уроци от опита на dm България. Събитието се проведе в рамките на дисциплината „Проектиране на логистични системи”  с титуляр ас. д-р Мирослав Стефанов и в него взеха участие студентите от ОКС „бакалавър”, специалност “Бизнес логистика” в четвърти курс на обучение.

Лекторът, г-н Пламен Селнички, е мениджър Логистика в dm България и възпитаник на катедрата домакин. Той сподели редица практически решения при проектирането и реинжинеринга на логистичната инфраструктура, управлението на логистичните дейности и даде ценни професионални напътствия на новопостъпващата вълна логистици в бранша.

Лекцията е част от дългогодишната традиция на катедра „Логистика и вериги на доставките” за осигуряване на връзка с практиката, подпомагане на професионалната реализация и повишаване степента на съответствие на придобитите знания и умения на студентите към потребностите на бизнеса. Тя се проведе в рамките на инициативата „Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката”.

Студентите ще имат възможност да отправят своите допълнителни въпроси към лектора и по време на предстоящата Първата научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, която ще се проведе на 22-23 май 2019 г., като част от събитията по честването на 100-годишнината на УНСС. За повече информация: http://departments.unwe.bg/logistics/bg/events.

IMG_4290

ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ

Уважаеми колеги,

Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Българска асоциация по логистика (БАЛ)

имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:

“Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука”,

която ще се проведе на 22 и 23 май 2019 г. в УНСС.

Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика (Национален сертификационен център за България на Европейската асоциация по логистика) и се провежда в рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС.

Повече информация относно тематичните направления, сроковете и изискванията е представена в линка по-долу:

http://departments.unwe.bg/logistics/bg/pages/15182/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.html

Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

Осмото издание на международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ ще се проведе на 16 април 2019 г. в УНСС. Тя дава възможност за обмен на идеи и резултати от проучвания на млади изследователи в следните тематични направления:

  1. Търговия – състояние и перспективи;
  2. Комуникации, медии, журналистика, ПР;
  3. Логистика и управление на веригата на доставките;
  4. Транспортът в глобалната икономика;
  5. Национална и регионална сигурност;
  6. Туристически бизнес.

Повече информация относно срокове и изисквания е представена в линка по-долу:

http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.html