Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Мария Георгиева Стоянова

Доц. д-р Мария Георгиева Стоянова

Катедра "Икономическа социология"

Общоикономически факултет

E-mail Служебен E-mail: m.stoyanova_53@abv.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 454

Office Кабинет: 2103


Добре дошли в моя блог

Блоговете на преподавателите в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) са изградени на модерна, академична и комуникационна платформа.

Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.

Блоговете на УНСС – UNWE Blogs.

Катедра “Икономическа социология” [1] е създадена през 1975 г., като първоприемник на секция “Икономическа социология” към катедра “Политическа икономия”. Основоположници са акад. Жак Натан и проф. д-р Кирил Григоров от катедра “Политическа икономия” и проф. д-р Живко Ошавков – директор на Института по социология при БАН. Пръв ръководител на катедрата е доц. Ташо Пачев и научен секретар ст.ас. Благой Колев.