Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Мария Георгиева Стоянова

Доц. д-р Мария Георгиева Стоянова

Катедра "Икономическа социология"

Общоикономически факултет

E-mail Служебен E-mail: m.stoyanova_53@abv.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 454

Office Кабинет: 2103Научни интереси: Икономическа социология; социална политика; бизнес етика и бизнес етикет в мениджмънта; социология на несъстоятелността; социология на конфликтите; социални политики (практики); социология на публичния сектор; социология на институциите; социални и социологически изследвания