Мария Георгиева Стоянова

Проф. д-р Мария Георгиева Стоянова

Служебен E-mail: m.stoyanova@unwe.bg
Личен E-mail: m.stoyanova_53@abv.bg
Телефон: (02) 8195 454
Кабинет: 2103
Консултации: Сряда - 14.10-16.10 ч.; Петък - 12.15-14.15 ч.
Научни интереси: Икономическа социология; социална политика; бизнес етика и бизнес етикет в мениджмънта; социология на несъстоятелността; социология на конфликтите; социални политики (практики); социология на публичния сектор; социология на институциите; социални и социологически изследвания