Научни интереси: Икономическа социология; социална политика; бизнес етика и бизнес етикет в мениджмънта; социология на несъстоятелността; социология на конфликтите; социални политики (практики); социология на публичния сектор; социология на институциите; социални и социологически изследвания