Мария Георгиева Стоянова

Проф. д-р Мария Георгиева Стоянова

Служебен E-mail: m.stoyanova@unwe.bg
Личен E-mail: m.stoyanova_53@abv.bg
Телефон: (02) 8195 454
Кабинет: 2103
Консултации: Сряда - 14.10-16.10 ч.;Петък - 12.15-14.15 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 3034 Фирмена култура Социология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 3034 Фирмена култура Икономическа социология и психология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 15.45 2109 Социология на конфликтите Социология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 5006 Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800