Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 3034 Социална политика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 407 СПо
Л вторник 09.00 - 12.15 3034 Социална политика Политическа икономия бакалаври редовно 160 СПо
Л четвъртък 15.00 - 17.30 3035 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология бакалаври редовно 406 40600
Л събота 12.30 - 15.45 2029 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л събота 12.30 - 15.45 2029 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800