Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 20.15 4042 Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 09.00 - 12.15 3034 Фирмена култура Икономическа социология и психология бакалаври редовно 407 40700
Л вторник 09.00 - 12.15 3034 Фирмена култура Социология бакалаври редовно 407 40700
Л вторник 12.30 - 14.00 5022 Социология на конфликтите Социология бакалаври редовно 406 40600
Л сряда 09.00 - 12.15 5023 Социална политика Социология бакалаври редовно 407 40700