Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 18.30 - 21.00 2111 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л четвъртък 18.30 - 21.00 2111 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Макроикономика бакалаври редовно 190 19000
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Социология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Политическа икономия бакалаври редовно 190 19000
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Икономика бакалаври редовно 190 19000
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 ПИС-А Социална политика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 16.45 2100 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 40900