Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 3035 Фирмена култура Социология бакалаври редовно 409 ФиК
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 3035 Фирмена култура Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 ФиК
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 14.00 2100 Социология на конфликтите Социология бакалаври редовно 408 40800
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 3061 Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 3050 Социална политика Социология бакалаври редовно 409 40900