Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Мария Георгиева Стоянова

Доц. д-р Мария Георгиева Стоянова

Катедра "Икономическа социология"

Общоикономически факултет

E-mail Служебен E-mail: m.stoyanova_53@abv.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 454

Office Кабинет: 2103Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 5023 Социална политика Социология бакалаври редовно 406 40600
Л вторник 12.30 - 14.00 5023 Социология на конфликтите Социология бакалаври редовно 405 40500
Л сряда 10.45 - 14.00 5004 Фирмена култура Икономическа социология и психология бакалаври редовно 406 40600
Л сряда 10.45 - 14.00 5004 Фирмена култура Социология бакалаври редовно 406 40600
Л 24.3.2017 г. 12.30 - 21.00 3061 Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 25.3.2017 г. - 26.3.2017 г. 10.00 - 18.30 3061 Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800