Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 09.45 - 12.15 2093 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология бакалаври редовно 408 40800
Л петък 12.30 - 15.45 3035 Социална политика Икономика бакалаври редовно 180 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3035 Социална политика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3035 Социална политика Макроикономика бакалаври редовно 180 СП
Л петък 12.30 - 15.45 3035 Социална политика Политическа икономия бакалаври редовно 180 СП
Л петък 18.30 - 21.00 3061 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л петък 18.30 - 21.00 3061 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800