Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2018 г. 9.00 - 12.00 3034 Социална политика Социология редовно бакалавър 407
30.5.2018 г. 16.00 - 18.00 2119 Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
6.6.2018 г. 12.00 - 14.00 3006 Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 406
6.6.2018 г. 9.00 - 12.00 3006 Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 407
6.6.2018 г. 9.00 - 12.00 3006 Фирмена култура Социология редовно бакалавър 407
11.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2111 Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
19.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2100 Социална политика Социология редовно бакалавър 407
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 4043 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 4043 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 4043 Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 407
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 4043 Фирмена култура Социология редовно бакалавър 407
20.6.2018 г. 14.00 - 16.00 4043 Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
20.6.2018 г. 14.00 - 16.00 4043 Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 406
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4046 Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 406
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4046 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология редовно бакалавър 406
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4046 Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 407
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4046 Фирмена култура Социология редовно бакалавър 407
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4046 Социална политика Социология редовно бакалавър 407
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4046 Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 407
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4046 Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 160