Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2020 г. 9.00 - Фирмена култура Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2020 г. 9.00 - Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 11.00 - Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 408
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 16.00 - Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 9.00 - Социална политика Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2020 г. 16.00 - Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 17.6.2020 г. 12.00 - Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 17.6.2020 г. 12.00 - Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » условна сесия 17.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Социална политика Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 17.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 9.00 - Социална политика Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 9.00 - Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 408
Онлайн изпит » условна сесия 17.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Социална политика Икономика редовно бакалавър
годишна поправителна 18.6.2020 г. 12.00 - Сравнителни социални политики Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » условна сесия 18.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 9.00 - Фирмена култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 9.00 - Фирмена култура Социология редовно бакалавър 409