Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
17.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. 18
17.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2029 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. 18
19.1.2018 г. 12.00 - 14.00 3035 Социална политика Икономическа социология и психология 407
19.1.2018 г. 12.00 - 14.00 3035 Социална политика Политическа икономия 160
19.1.2018 г. 14.00 - 16.00 3035 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология 406