Мария Георгиева Стоянова

Проф. д-р Мария Георгиева Стоянова

Служебен E-mail: m.stoyanova@unwe.bg
Личен E-mail: m.stoyanova_53@abv.bg
Телефон: (02) 8195 454
Кабинет: 2103
Консултации: Сряда - 14.10-16.10 ч.; Петък - 12.15-14.15 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социология на конфликтите Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Икономика редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 410
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Макроикономика редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Социология редовно бакалавър 410
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2021 г. 12.00 - 15.00 - Социология на конфликтите Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Социология редовно бакалавър 410
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 180
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Макроикономика редовно бакалавър 180
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Макроикономика редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 410
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Икономика редовно бакалавър 190
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Икономика редовно бакалавър 180
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Социална политика Икономика редовно бакалавър