Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
19.1.2018 г. 12.00 - 14.00 3035 Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 160
19.1.2018 г. 12.00 - 14.00 3035 Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 407
19.1.2018 г. 14.00 - 16.00 3035 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология редовно бакалавър 406
30.1.2018 г. 16.00 - 18.00 3038 Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
30.1.2018 г. 16.00 - 18.00 3038 Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
7.2.2018 г. 11.00 - 13.00 4046 Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 160
7.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4046 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология редовно бакалавър 406
7.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4046 Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 407