Заместник-ректор
по научноизследователска дейност и международно сътрудничество
Михаил Желязков Мусов

Доц. д-р Михаил Желязков Мусов

Служебен E-mail: musov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща; Онлайн консултации: вторник 10.00 - 12.00; сряда 17.00 - 19.00.
Часове за консултации: С предварителна уговорка по ел.поща; Онлайн консултации: вторник 10.00 - 12.00; сряда 17.00 - 19.00.