Секретар по учебна дейност
Институт по предприемачество

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 09.00 - 10.30 3060 Корпоративно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 165 1626
У вторник 10.45 - 12.15 3060 Корпоративно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 165 1627
У сряда 14.15 - 15.45 3060 Иновации в бизнеса Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 151 1727
У сряда 16.00 - 17.30 3060 Иновации в бизнеса Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 151 1728