Секретар по учебна дейност
Институт по предприемачество

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 14.00 5007 Корпоративно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 151 15100
У вторник 14.15 - 15.45 3061 Корпоративно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 151 1730
У вторник 16.00 - 17.30 3061 Корпоративно предприемачество Предприемачество бакалаври редовно 151 1729
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес бакалаври редовно 193 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес бакалаври редовно 194 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и бизнес бакалаври редовно 195 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 196 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 197 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2009 Основи на предприемачеството Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 198 Осн.на предпр.2
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2009 Основи на предприемачеството Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 199 Осн.на предпр.2
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 120 Осн.на предпр.1
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Основи на предприемачеството Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 121 Осн.на предпр.1
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 190 Осн.на предпр.1
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 191 Осн.на предпр.1
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Основи на предприемачеството Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 192 Осн.на предпр.1
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 103 Осн.на предпр.1
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 104 Осн.на предпр.1
Л петък 10.45 - 14.00 5004 Основи на предприемачеството Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 105 Осн.на предпр.1