Директор
Управление на проекти и консултинг в туризма
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на туризма"
Научни интереси: Маркетингово управление; маркетинг в туризма; маркетинг на публичния сектор; маркетингово разузнаване.