Директор
Управление на проекти и консултинг в туризма
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на туризма"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 10.30 4056 (карта) Продуктово развитие и иновации в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 121 12100
Л понеделник 10.45 - 12.15 4056 (карта) Основи на туризма Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 147 14700
Л понеделник 10.45 - 12.15 4056 (карта) Основи на туризма Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 147 14700
Л понеделник 17.45 - 21.00 2119 (карта) Маркетингово разузнаване Международен туризъм - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л вторник 10.45 - 12.15 4056 (карта) Бранд мениджмънт и реклама в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 121 12100
Онлайн занятие » Л 25.9.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Маркетингово управление в туризма Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. - 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Креативност и иновации в туризма Мениджмънт в туризма - 2 сем - 1-и сем. магистри дистанционно 58 5800