Директор
Управление на проекти и консултинг в туризма
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на туризма"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 11.30 4055 Маркетингово разузнаване Маркетинг бакалаври редовно 176 17600
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 16.45 4056 Маркетинг в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 129 12900
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 2118 Дигитализация и информационни системи в международния туризъм Международен туризъм - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л вторник 08.00 - 10.30 4056 Икономика на туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 129 12900
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. 9.00 - 15.00 2099 Софтуерни приложения в туризма Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800
Онлайн занятие » Л 23.2.2020 г. 9.00 - 14.00 2099 Софтуерни приложения в туризма Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 15.00 2099 Маркетингово управление в туризма Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 9.00 - 14.00 2099 Маркетингово управление в туризма Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800