Директор
Управление на проекти и консултинг в туризма
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на туризма"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.45 - 12.15 4055 Маркетингово разузнаване Маркетинг бакалаври редовно 166 16600
Л понеделник 15.00 - 17.30 4056 Маркетинг в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 127 12700
Л понеделник 17.45 - 21.00 2118 Маркетингово разузнаване Международен туризъм - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 15.00 4052 Маркетингово управление в туризма Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800
Л 31.3.2019 г. 9.00 - 14.00 4052 Маркетингово управление в туризма Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800