Директор
Управление на проекти и консултинг в туризма
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на туризма"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток