Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2022 г. 16.00 Антикризисен мениджмънт в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна редовна 4.1.2022 г. 16.00 Управление на обществените поръчки Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна редовна 13.1.2022 г. 9.00 Стратегическо управление в отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 17.00 Антикризисно управление на общините и регионите Местно самоуправление - 2 сем. Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2022 г. 9.00 Антикризисен мениджмънт Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна поправителна 17.1.2022 г. 16.00 Антикризисен мениджмънт в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна поправителна 17.1.2022 г. 16.00 Управление на обществените поръчки Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2022 г. 16.00 Антикризисен мениджмънт Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » зимна поправителна 23.1.2022 г. 13.00 Антикризисно управление на общините и регионите Местно самоуправление - 2 сем. Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2022 г. 12.00 Антикризисен мениджмънт в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. редовно магистър 58
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2022 г. 16.00 Антикризисно управление на общините и регионите Местно самоуправление - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 9.00 Стратегическо управление в отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2022 г. 9.00 Антикризисно управление Бизнес администрация редовно бакалавър