Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 16.9.2020 г. 16.00 - 17.00 5008 Антикризисно управление Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. редовно магистър 58