Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток