Добре дошли в моя блог

Д-р Николай Кръстев КРЪСТЕВ е главен асистент Катедра “Политология” на УНСС. Завършил е специалност „История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999).

Притежава магистърска степен по „История” и докторска степен по „Политология“, придобита със защитена дисертация  на тема: “Спорът между Гърция и Република Македония:  исторически и политологични аспекти ” (2012).  Специализирал е в Унгария в областта на демократизацията. Работил е като журналист международник.

Основните му научни интереси са в областта на балканската сравнителна политология и на политическите системи в преход. Член е на Македонския научен институт.

Блоговете на преподавателите в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) са изградени на модерна, академична и комуникационна платформа.

Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.

Блоговете на УНСС – UNWE Blogs.

Катедра “Политология” към УНСС е основана през 1990 г. В началото на 90-те години преподавателите в катедрата разработват първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност “Политология”. През 1996 г. катедра “Политология” към УНСС става първата българска катедра по политология член на Европейския консорциум по политически изследвания (ECPR).