Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
7.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4007 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език редовно бакалавър 135
7.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4007 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 153
13.6.2018 г. 18.45 - 19.30 ТЦ Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 179
18.6.2018 г. 12.30 - 13.15 ТЦ Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 179
22.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4007 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език редовно бакалавър 135
22.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4007 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 153