Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.1.2018 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 173
25.1.2018 г. 8.00 - 8.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 171
25.1.2018 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 170
8.2.2018 г. 12.00 - 14.00 3038 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. редовно магистър 58
8.2.2018 г. 9.45 - 10.30 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 173
8.2.2018 г. 9.45 - 10.30 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 170
8.2.2018 г. 9.45 - 10.30 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 171
9.2.2018 г. 13.00 - 15.00 2029 Корпоративна сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
9.2.2018 г. 13.00 - 15.00 2029 Корпоративна сигурност и икономическо разузнаване Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
9.2.2018 г. 15.00 - 16.00 2029 Артмениджмънт Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153