Секретар по учебна дейност
Институт по творчески индустрии и бизнес

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
15.1.2019 г. 10.00 - 12.00 2006 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 186
21.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3063 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. редовно магистър 58
21.1.2019 г. 9.00 - 11.00 П035 Корпоративна сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
21.1.2019 г. 9.00 - 11.00 П035 Корпоративна сигурност и икономическо разузнаване Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
24.1.2019 г. 17.30 - 18.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 909
24.1.2019 г. 17.30 - 18.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 910
25.1.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
25.1.2019 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
25.1.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
28.1.2019 г. 14.00 - 16.00 3073 Културни политики и мениджмънт Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150