Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Николай Евгениев Крушков

Гл.ас. д-р Николай Евгениев Крушков

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: nkrushkov@mail.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 603

Office Кабинет: 1076