Николай Евгениев Крушков

Доц. д-р Николай Евгениев Крушков

Служебен E-mail: nkrushkov@unwe.bg
Личен E-mail: nkrushkov@mail.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна поправителна 31.5.2022 г. 18.00 2119 (карта) Правни аспекти на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. редовно магистър 58
лятна поправителна 8.6.2022 г. 14.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 109
лятна поправителна 8.6.2022 г. 14.30 ТЦ (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 110
лятна поправителна 11.6.2022 г. 10.00 4007 (карта) Иновационно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 142
лятна поправителна 11.6.2022 г. 10.00 4007 (карта) Иновационно предприемачество Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 142
лятна поправителна 11.6.2022 г. 12.00 4007 (карта) Корпоративна конкурентоспособност Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Финанси редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Макроикономика редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Международни икономически отношения редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Икономика на търговията редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 (карта) Интелектуална собственост Маркетинг дистанционно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Счетоводство редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Финансов контрол редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Икономика на туризма редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Екоикономика редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Аграрен бизнес редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Иновационно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Индустриален бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 (карта) Интелектуална собственост Счетоводство и контрол - Хасково ДО дистанционно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Предприемачество редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Икономическа социология и психология редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Иновационно предприемачество Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър
условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 ИИСТТ (карта) Интелектуална собственост Стратегическо планиране редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 (карта) Интелектуална собственост Икономика - Хасково дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 11.6.2022 г. 9.00 (карта) Интелектуална собственост Икономика - Хасково дистанционно бакалавър
годишна поправителна 13.6.2022 г. 13.00 П035 (карта) Корпоративна конкурентоспособност Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 13.6.2022 г. 13.00 П035 (карта) Артмениджмънт Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
годишна поправителна 13.6.2022 г. 9.00 П035 (карта) Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 133
годишна поправителна 12.9.2022 г. 14.45 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
годишна поправителна 12.9.2022 г. 14.45 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 161
годишна поправителна 12.9.2022 г. 14.45 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 166
годишна поправителна 12.9.2022 г. 14.45 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 165
годишна поправителна 12.9.2022 г. 14.45 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 167
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 109
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.30 ИЦ1 (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 110
годишна поправителна 12.9.2022 г. 18.00 2121 (карта) Правни аспекти на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 17.9.2022 г. 10.00 5007 (карта) Иновационно предприемачество Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 142
годишна поправителна 17.9.2022 г. 10.00 5007 (карта) Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 17.9.2022 г. 10.00 5007 (карта) Иновационно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 142