Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
19.1.2018 г. 11.00 - 13.00 П035 Артмениджмънт Творчески индустрии и бизнес 153
19.1.2018 г. 13.00 - 16.00 П035 Корпоративна сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес 150
19.1.2018 г. 13.00 - 16.00 П035 Корпоративна сигурност и икономическо разузнаване Творчески индустрии и бизнес 150
25.1.2018 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес 173
25.1.2018 г. 8.00 - 8.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси 171
25.1.2018 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси 170