Научен секретар
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Николай Евгениев Крушков

Гл.ас. д-р Николай Евгениев Крушков

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: nkrushkov@mail.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 603

Office Кабинет: 1076Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
12.6.2017 г. 12.00 - 14.00 2119 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес Бакалавър редовно 104
12.6.2017 г. 14.00 - 16.00 2119 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език Бакалавър редовно 130
15.6.2017 г. 14.00 - 16.00 2119 Фирмена сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език Бакалавър редовно 130
17.6.2017 г. 9.00 - 11.00 3073 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. Магистър редовно 58
19.6.2017 г. 13.00 - 15.00 3061 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес Бакалавър редовно 104
19.6.2017 г. 15.00 - 17.00 3061 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език Бакалавър редовно 130
20.6.2017 г. 11.00 - 13.00 3061 Фирмена сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език Бакалавър редовно 130
20.6.2017 г. 16.00 - 18.00 2109 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. Магистър редовно 58
26.6.2017 г. 13.00 - 15.00 2119 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес Бакалавър редовно 104
26.6.2017 г. 13.00 - 15.00 2119 Артмениджмънт Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език Бакалавър редовно 130
26.6.2017 г. 15.00 - 17.00 2119 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. Магистър редовно 58
26.6.2017 г. 15.00 - 17.00 2119 Бизнес в изобразителните, графичните и приложните изкуства Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
26.6.2017 г. 15.00 - 17.00 2119 Фирмена сигурност и икономическо разузнаване Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език Бакалавър редовно 130
2.7.2017 г. 16.30 - 18.00 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Пловдив Бакалавър дистанционно 812