Николай Евгениев Крушков

Доц. д-р Николай Евгениев Крушков

Служебен E-mail: nkrushkov@unwe.bg
Личен E-mail: nkrushkov@mail.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 08.00 - 10.30 И406 (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 109 10900
Л вторник 08.00 - 10.30 409К (карта) Корпоративна конкурентоспособност Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 192 19200
Л вторник 11.30 - 14.00 5004 (карта) Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 110 11000
Л четвъртък 14.15 - 17.30 П035 (карта) Иновационно предприемачество Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Л четвъртък 14.15 - 17.30 П035 (карта) Иновационно предприемачество Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 142 14200
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 3003 (карта) Правни аспекти на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800