Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Доц. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: вторник 15-16 ч. сряда 16-17 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 3074 Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 120 12000
Л понеделник 17.45 - 21.00 2009 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 232 23200
Л вторник 11.30 - 14.00 5009 Управление на комуникациите Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л вторник 16.00 - 17.30 П037 Бизнес комуникации Бизнес администрация бакалаври редовно 225 22500
Л сряда 12.30 - 14.00 П036 Бизнес комуникации Регионално развитие бакалаври редовно 226 22600
Л сряда 14.15 - 15.45 П036 Бизнес комуникации Публична администрация бакалаври редовно 224 22400
Л сряда 17.45 - 21.00 2110 Фирмена култура Бизнес администрация - "Бизнес комуникации" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 07.20 - 10.35 3067 Корпоративна социална отговорност Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л четвъртък 10.45 - 14.00 3074 Основи на управлението Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 121 12100
Л петък 14.15 - 17.30 2007 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 231 23100
Л петък 17.45 - 21.00 2112 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 20.10.2018 г. - 21.10.2018 г. 9.00 - 16.45 3060 Управление на знанията Бизнес администрация - 2 сем - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 27.10.2018 г. 9.00 - 16.45 И402 Управление на комуникациите и връзки с обществеността Администрация и управление бакалаври дистанционно 935 93500
Л 28.10.2018 г. 9.00 - 16.45 И402 Управление на комуникациите и връзки с обществеността Администрация и управление бакалаври дистанционно 935 93500
Л 17.11.2018 г. 9.00 - 15.00 501 Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 706 70600
Л 18.11.2018 г. 9.00 - 14.00 501 Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 706 70600
Л 24.11.2018 г. 9.00 - 15.00 5004 Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 905 90500
Л 25.11.2018 г. 9.00 - 14.00 5004 Бизнес комуникации Икономика бакалаври дистанционно 905 90500
Л 1.12.2018 г. 9.00 - 15.00 3060 Бизнес комуникации Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 2.12.2018 г. 9.00 - 14.00 3060 Бизнес комуникации Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 15.12.2018 г. - 16.12.2018 г. 9.00 - 16.45 5006 Корпоративна социална отговорност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 22.12.2018 г. 9.00 - 16.45 301 Управление на знанията Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 22.12.2018 г. 9.00 - 16.45 301 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 23.12.2018 г. 9.00 - 16.45 301 Управление на знанията Бизнес администрация със специализация Социална отговорност – 4 с. (проф. бак.)-Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 23.12.2018 г. 9.00 - 16.45 301 Управление на знанията Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800