Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Управление и администрация"
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Доц. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: вторник 15-16 ч. сряда 16-17 ч.
Часове за консултации: вторник 15-16 ч. сряда 16-17 ч.