Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 4.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3048 Оценка на бизнеса Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3035 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 9.1.2021 г. 11.00 - 13.00 4052 Контрол на обществените поръчки Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 9.1.2021 г. 9.00 - 11.00 4052 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 15.1.2021 г. 13.00 - 16.00 2015 Митнически контрол Финансов контрол редовно бакалавър 102
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2030 Финансов контрол Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
зимна поправителна 21.1.2021 г. 16.00 - 18.00 1058 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 21.1.2021 г. 16.00 - 18.00 1058 Оценка на бизнеса Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 23.1.2021 г. 14.00 - 16.00 3050 Контрол на обществените поръчки Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 23.1.2021 г. 14.00 - 16.00 3050 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 25.1.2021 г. 11.00 - 13.00 П034 Финансов контрол Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
годишна поправителна 25.1.2021 г. 13.00 - 15.00 П046 Оценка на бизнеса Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 28.1.2021 г. 12.00 - 15.00 2015 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 28.1.2021 г. 12.00 - 15.00 2015 Митнически контрол Финансов контрол редовно бакалавър 102
годишна поправителна 30.1.2021 г. 10.00 - 12.00 3050 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48