Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 1083 Контрол на обществените поръчки Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 П034 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 16.45 П034 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 16.45 П034 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 27.3.2021 г. 13.15 - 17.30 3033 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.4.2021 г. - 4.4.2021 г. 9.00 - 17.30 3033 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 10.4.2021 г. - 11.4.2021 г. 9.00 - 17.30 3033 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800