Ръководител катедра
Катедра "Финансов контрол"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 17.45 - 21.00 2059 Стандарти за вътрешен одит Одитинг - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 23.2.2019 г. 9.00 - 15.45 3032 Вътрешен контрол и вътрешен одит Финансов мениджмънт - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 9.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Контролинг системи Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 9.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Контролинг системи Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 9.3.2019 г. - 10.3.2019 г. 9.00 - 16.45 4055 Контролинг системи Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 10.30 306 Контролинг системи Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 10.30 306 Контролинг системи Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800