Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3050 Стандарти за вътрешен одит Одитинг - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 14.00 405 Контролинг системи Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 14.00 405 Контролинг системи Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Контролинг системи Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Контролинг системи Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Контролинг системи Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. 9.00 - 13.15 3060 Финансов контрол Финансов мениджмънт - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800